Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

2012. október 15-től lehet benyújtani a település fejlesztési projekteket!

2012.10.03.

Falumegújítás és –fejlesztésre legalább 1 millió Ft, legfeljebb 25 millió Ft, Vidéki örökség megőrzésére legalább 1 millió Ft, legfeljebb 35 millió Ft támogatás igényelhető.

Falumegújítás és –fejlesztés esetén a forrás

  • Helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére;
  • A települések környezetét, megjelenését javító fejlesztésekre;
  • Helyi piacok kialakítására;
  • Játszóterek fejlesztésére;
  • Nem fedett sport és atlétikai pálya kialakítására, fejlesztésére igényelhető.

Vidéki örökség megőrzése jogcímen négy célterület támogatható:

  • Helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, épületrészek külső, rendszeres látogathatóság esetén belső felújítása és a kapcsolódó fejlesztések (gyalogút, parkoló, zöld felület rendezés, kerítés);
  • A természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása;
  • A helyi identitás fejlesztését és megőrzését, a környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása (pl.: tanösvények, tájékoztató kiadványok, táblák);
  • Építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében az értékvizsgálat elvégzése, a kapcsolódó szakmai anyagok elkészítésével.
A célterületenként igényelhető források maximalizálva vannak.

Mindkét pályázaton önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek és nonprofit szervezetek indulhatnak.

A támogatás mértéke alap esetben az összes elszámolható kiadás 100%-a lehet.

A kérelmeket postai úton a Körösök Völgye Akciócsoport munkaszervezeti irodájához kell benyújtani!

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy amennyiben a kérelem mellékleteként csatolandó dokumentumok a benyújtási időszakon belül nem kerülnek benyújtásra, vagy hiányosak, hiánypótlásra nincs lehetőség!

A Falumegújítási és –fejlesztési támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat az 102/2012. (X.1.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet tartalmazza, a formanyomtatványok a 156/2012. (X.5.) MVH közleményben találhatóak.

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1562012

A Vidéki örökség megőrzésére irányuló támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat az 103/2012. (X.1.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet tartalmazza. A vonatkozó MVH közlemény a 155/2012. (X.5.) számú.

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1552012


« Visszalépés
EXP