Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

A KÖZÖSSÉGÉ A FŐSZEREP A LEADER PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEKBEN

2010.10.22.

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” című Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében több mint 820 ezer euro, közel 220 millió forint fordítható 2007 – 2013. között a LEADER típusú fejlesztésekre.

Az Akciócsoporthoz 2009. év végén benyújtott 25 pályázatból 15-öt találtak érdemesnek a támogatásra, megvalósításukhoz a nyár folyamán 96 375 620 Ft odaítéléséről határozott a Társaság Taggyűlése.

A kedvezményezett projektek legfőbb, s egyben közös jellemzője, hogy egytől-egyig a helyi közösséget és a helyi közösség által megteremtett értékeket helyezik a középpontba, legyen szó akár évtizedes szokások, hagyományok ápolásáról, akár újszerű, versenyképes megoldási javaslatokról.

Elsősorban a helyi civil közösségek aktivitását, gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének erősödését, az üzleti és a közszféra szereplőivel történő könnyebb és hatékonyabb kapcsolattartást hivatottak elősegíteni a Mezőberény és Szarvas központjában kialakítani tervezett civil fejlesztő központok. E központok nemcsak térségi civil irodaként, de turisztikai információs pontként, kiállító térként, sőt képzőközpontként is funkcionálnának.

Mezőberényben egy 2003-ban épült, jelenleg használaton kívüli, de jó állapotú irodaépületbe tervezi a Városi Önkormányzat a komplex szerepet betöltő közösségi tér kialakítását. A Békési út 3. szám alatt található több emeletes irodaház funkcionálissá tételéhez az EMVA LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcímből 17 453 346 Ft-ot nyertek, mely összeg a beruházás nettó költségét fedezi. A támogatást teljes egészében a szükséges informatikai eszközök és bútorok beszerzésére fordítják, a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az Önkormányzat elsődleges célja, hogy a létesítmény már 2011-től ideális helyszín legyen korszerű oktatási, képzési programok lebonyolítására, egyúttal jól felszerelt és folyamatosan rendelkezésre álló irodai hátteret biztosítson a városban működő civil szervezetek számára, így elősegítve a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását, a versenyképes tudás megszerzését és a társadalmi kohézió erősödését.

A Körös-Szögi Kistérségben működő több száz civil szervezet közötti folyamatos és élő kapcsolat kialakításának igényét elégítheti ki a Szarvason kialakítandó fejlesztő központ. A beruházás megvalósítására a több tucat civil szervezetet tömörítő Körös Szögi Civil Fórum Egyesület adott be pályázatot azzal a céllal, hogy a szektoron belüli ágazati egyeztetések, közös cselekvési programok megvalósításához teret biztosítson. E törekvésében az Egyesületet Szarvas Város Önkormányzata is támogatja. A központnak helyet adó Damjanich utcai épületet, mely a közelmúltig óvodaként működött, térítésmentesen bocsátotta a szervezet rendelkezésére, s e mellett a kivitelezési munkák előfinanszírozását is vállalta. A mintegy 23 millió Ft összköltségű fejlesztés keretében a régi polgári ház teljes felújítása és korszerűsítése révén egy igen tágas közösségi teret vehetnek majd birtokukba a szarvasi kistérség civiljei, előreláthatólag 2012-ben.
Kulcsfontosságú, hogy a pályázatok révén a beruházások megvalósítását követően 3 évig működési költség igénylésére is lehetősége nyílik a kedvezményezetteknek, s ez nagyban elősegíti az intézmények hosszú távú fenntarthatóságát.


A közösségépítésen túl a térség kézműves hagyományainak ápolását, a kézműves tevékenységek népszerűsítését és a helyi jellegzetes termékek turisztikai értékének erősítését szolgálja majd a kézműves alkotóműhely Kondoroson. A 2009 – ben a Dél – alföldi Operatív Program keretében megújult és informatikailag felszerelt Kondorosi Tájház funkcionális egységét a szintén a LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcím keretében beszerezni kívánt eszközök és a Tájház udvarán kialakításra kerülő filagória biztosíthatja. A pályázó Varius Alapítvány 8 085 558 Ft-ot nyert kemencével felszeret kerti pavilon építésére és a kézműves mesterségek elsajátítását szolgáló eszközök széles tárházának beszerzésére a korongozótól a szövőszéken át a fafaragó késekig.


2006 óta Szarvason működteti Alkotóházát a NAPRA-FORGÓ Alkotó Egyesület. Programjaikon valamennyi korosztály megismerkedhet a rajz-, festészet-, kerámia-, fazekasság és szövés technikákkal s a legügyesebbek a „Reneszánsz udvar” vagy a „Betlehem állítás” keretében mutathatják meg tehetségüket. Az Alkotóház sokszínű tevékenységének otthont adó Vasút utcai épület azonban leromlott állapotban van, az egyre növekvő érdeklődés és a biztonsági előírások megkövetelik az ingatlan felújítását. Az Egyesület által elnyert nem egészen 8 millió Ft támogatás segítségével 2011-től nemcsak megszépült, de új terekkel is bővült helyszínen folyhat az értékes munka.


Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER tengelye keretében ezidáig megvalósult projektek közül méltán a leglátványosabbak és leglátogatottabbak a kulturális, szórakoztató programok. A támogatott rendezvények kiválasztásakor az Akciócsoport döntéshozóinak elsődleges szempontja volt, hogy azok a Körösök Völgye térségének nemzetiségi és gazdasági – társadalmi hagyományaira épülő hagyományőrző, kulturális és gasztronómiai program elemekkel gazdagon átszőtt, turisztikai kínálatbővítő funkciót is betöltő, igazi fesztiválok legyenek.


E szempontoknak több rendezvény is minden tekintetben megfelelt. Sokadszorra kínált igazi gasztronómiai élményt a különlegességeket kedvelőknek a gyomaendrődi Sajt – és túrófesztivál. Május 1-jén rekord számú kiállító mutatta be ínyencségeit a Bethlen Gábor Szakképző Iskola udvarán. Sajtok, túrók, mézek, bio piac és számos kísérő kulturális program várta az eseményre kilátogatókat. A szervező Gyomaendrődi Önkormányzat az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítését helyezte a rendezvény középpontjába.A hagyományosan július első hétvégéjén, idén negyedik alkalommal megrendezett Körösök Völgye Folklórfesztivál a XXXIV. Békés-Tarhosi Zenei Napok rendezvénysorozatába kapcsolódott. Tarhos Község Önkormányzatának szándéka szerint az esemény 2010-ben igazi nemzetközi jelleget vett fel, hiszen nagy sikerrel lépett fel a szlovákiai „Klások” és a csehországi „Kunovjan” Néptáncegyüttes is. Persze a békési Belencéres, valamint a gyulai Körös Néptáncegyüttes is bemutatta képességeit eme nagyszabású, egész napon át tartó rendezvényen. Békést a Belencéres mellett a Körös Citerazenekar, a Hagyományőrző Dalkör, a Férfikórus, a Vadrózsa Asszonykórus és Horváth Rudolf és cigányzenekara képviselte.
A fesztivál programjait sok más program mellett S. Turcsányi Ildikó muzeológus által rendezett Tarhosi Énekiskola Emlékkiállítás, valamint főzőverseny is színesítette.A szlovák kisebbségi hagyományok és a mezőgazdasági tevékenységek, a vidéki életforma megőrzése iránti igény hívta életre az Ezüstszőlőben immár sokadik éve megrendezett Kárpátmedencei Nemzetiségi Napok és Aratónap névvel fémjelzett ünnepet. A Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület szervezésében megvalósult program igazi látványosságot, az ízek és színek valóságos kavalkádját kínálta a látogatók számára. A hagyományos aratóversenyen túl, ahol kaszával vágják a búzát, a kévék összekötéséhez pedig búzából font kötözőt használnak, a cséplés, kenyérsütés, szappanfőzés, sertéstartás és disznótor, lótartás és lovas hagyományok, mesterségek is a résztvevők elé tárultak.


2010-ben Kondoros Nagyközség Önkormányzatának nagyrendezvénye, a Betyár Napok is LEADER támogatással valósult meg. Az elsősorban sajátos betyár- és csárdaszokásokhoz kötődő, dominánsan hagyományőrző, folklór jellegű rendezvény eseményeit gazdagították és jól egészítették ki a lovas, gasztronómiai, kulturális, sport és egyéb szórakoztató alkalmak. A jubileumi rendezvény programjaival igazi fesztiválhangulatot kínált. A Kondoros épített öröksége a Kondorosi Csárda környezetében lezajlott három napos rendezvényen a betyár-, és lovas tradíciók felidézése különös élményt, turisztikai látványosságot nyújtott.  
A versenyekre nevezett beöltözött „Rózsa Sándor hasonmások”, „Betyárszépek”,„Csárdabeli szépasszonyok” s a csikósok a tervezett programokon kívül számtalan spontán szereplést, rendezvényt színesítő betyáros jelenetet alakítottak. A gasztronómiai események a vidék hagyományos íz világát kínálva kulináris élményeket biztosítottak. A bemutató kiállítások, alkotások sora, a folklór műsorok a település értékeit és a környék gazdag kultúráját közvetítették. A Betyár Napok hagyományos eleme, a Szent István napi megemlékezés és az új kenyér ünnepe és annak szertartásai, megkapó emlékezetes eseménysort jelentettek a jelenlévőknek, amely Oszter Sándor színművész közreműködő jelenlétével még maradandóbb lett. A X. Betyár Napok kedvezőtlen gazdasági időszakban, bár a szakmai kihívások csúcsán a Fesztiválok Évében valósult meg. Nagy volt az elszántság, hogy az elvárásoknak megfelelően kerüljön megszervezésre, megrendezésre a település egy évtizedes nagy rendezvénye, amire Kondoros kulturális élete méltán lehet büszke.

A helyi civil szervezetek közösségépítő programjai közül kiemelkedően sikeres volt a „Szarvasért” Alapítvány „Egy nap a közbiztonságért” című, elsősorban a fiatalokat célzó programja. A rendezvény kétségkívül leglátványosabb, egyben legnagyobb hatást kiváltó eleme a Békés Megyei Jókai Színház színi tanodájának közreműködésével megtartott Diszkó baleset szimuláció volt, mely testközelből mutatott rá korunk egyik kulcsproblémájára, az odafigyelés és a felelősség kérdésére.

A Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében 9 722 065 Ft támogatással járult hozzá a települések már hagyományos, vagy hagyományteremtő szándékkal először megtartott rendezvényeinek megvalósulásához.

A nyertes gazdaságfejlesztési projektek között van a Békési Diós Tanya öko gazdaság bemutató gazdasággá történő fejlesztése is. Az országban egyedülálló szánentáli kecsketenyészetnek helyet adó gazdaság „Bemutató üzem” címmel, az ott készült ízletes öko-sajtok a „Kiváló magyar élelmiszer” minősítéssel büszkélkedhetnek. Az elnyert 14 274 712 Ft támogatás segítségével a gazdasági tevékenység teljes vertikuma megismerhetővé válik az egyébként falusi szálláshely és falusi vendéglátás szolgáltatást is nyújtó Diós Tanyán. 2012-től állatsimogató, sajtpince, és tanya bolt várja majd a tartalmas kikapcsolódásra várókat a megújult gazdaságban.


Vélhetően a legnagyobb, s egyben legizgalmasabb feladat vár a Doboziak Dobozért Közalapítvány lelkes csapatára. A civil szervezet a LEADER – Térségen belüli szakmai együttműködés jogcím keretében 16 065 560 Ft-ot nyert a Körösök völgyére jellegzetes kézműves és élelmiszeripari termékeket előállító szervezetek közötti együttműködési hálózat kialakítására. A cél, hogy a nagykereskedelmi forgalomban kevésbé ismert, de egyediségüket épp a kisebb előállított mennyiség révén megőrző termékek piaci pozicionálásában, értékesítési lehetőségeik bővítésében segítsenek. Ehhez elsősorban közös marketing akciók megvalósítását, a hálózati szereplők képzését, üzleti kapcsolatok kiépítését tervezik. Az éves cselekvési tervben közös védjegy kidolgozását, honlap készítését, webáruház elindítását, termékkóstolók, kiállítások szervezését, s elsődlegesen promóciós céllal „Békési-kosár” és hasonló termékcsomagok bevezetését is megfogalmazták.


« Visszalépés
EXP