Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

Beszámoló a Civil szervezetek támogatási lehetőségei című tájékoztató fórumról

2011.01.28.

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának kiemelt célja a civil társadalom szerepvállalásának erősítése, a non-profit szervezetek tevékenységeinek segítése, együttműködési hálózat kialakításának támogatása.
A 2011. január 27-én, Békéscsabán megrendezett fórum keretében alkalmat szerettünk volna biztosítani a civil szféra képviselőinek a találkozásra, kapcsolatépítésre, az elérhető támogatási lehetőségek megismerésére, hasznos információk megszerzésére és gyakorlati tanácsok átadására.

A rendezvény az Akciócsoport által az elmúlt másfél évben szervezett fórumok közül az egyik legsikeresebbnek és leglátogatottabbnak bizonyult.

A megjelenteket Zsurzsucz Edina Klaudia, a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. csoportvezetője köszöntötte. Bemutatta az előadókat: Hajnal Editet és Kisné Zsigovics Erzsébetet, a Nemzeti Civil Alapprogram munkatársait, valamint Gólya Pált, a Civil Szervezetek Szövetségének elnökét. Megköszönte a Szövetség együttműködését és közreműködését a fórum szervezésében.

Gólya Pál, a Civil Szervezetek Szövetségének elnöke röviden bemutatta a szervezetet. Elmondta, a Szövetség Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége néven 1999-ben alakult meg, 24 tagszervezettel, mára már 130 tagjuk van. A kezdetekkor a csabai Ifi-Ház-ban bérelt egyetlen irodahelyiségben dolgoztak, ma már egy gyakorlatilag saját tulajdonnak tekinthető létesítményben otthonra találtak, színvonalas körülmények között, több munkatárssal állnak a civil szféra rendelkezésére.

A szervezet sikere többek között az NCA forrásoknak is köszönhető, de mindenekelőtt az általuk szervezett rengeteg különböző témájú és nagy sikerrel lebonyolított képzésnek. Ezek sorából kiemelte az informatikai képzéseket, melyek óriási segítséget jelentenek a különböző pályázati támogatások megszerzésében. Hangsúlyozta, önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és saját tagjaikkal együttműködve részt vesznek különböző uniós, elsősorban munkaerő piaci pályázatok elkészítésében. Felhívta a figyelmet azonban arra is, hogy a pályázatok kapcsán nem a támogatás elnyerése a legnehezebb feladat, a megvalósítás és az elszámolás az igazi kihívás! Elmondta, tagjaiknak a mindennapi operatív feladatokban, az önadminisztrációban is segítenek. Kiemelte, a civileknek élniük kell a lehetőségekkel és részt kell vállalniuk a pályázati kiírások formálásában, véleményezésében. Megemlítette a Szövetség aktív részvételét a Nemzeti Civil Alapprogram Kollégiumainak felállításában.

Kisné Zsigovics Erzsébet a Nemzeti Civil Alapprogram Dél – alföldi Kollégiumának tagja a működési célú pályázatairól adott tájékoztatást és hasznos tanácsokat a non-profit szervezetek képviselőinek. Mindenekelőtt elmondta, az NCA nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a civilek jelentős mértékben fejleszteni tudták személyi és eszközállományukat, a rendelkezésükre álló infrastruktúrát. Hozzátette, sajnos így sem tudtak annyi forrást elosztani, mint amennyire szükség lett volna. Véleménye szerint a Kollégiumok hatékonyan és demokratikusan működnek, bár ezt a kormány jövőbeni intézkedési tervei nem igazolták vissza.

Röviden ismertette a szerkezeti változásokat: az ESZA Kht-tól a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át a feladatokat, továbbra is az EPER rendszert kell azonban használni az elektronikus benyújtáshoz és a regisztrációhoz. A pályázatok szakmai elbírálását az idén még a Kollégiumok végzik.

Mint összefoglalta, 2010-ben 1984 pályázatot nyújtottak be a régióban, interneten keresztül 1343-at, papír alapon 641-et. Összesen 1582 db pályázat részesült támogatásban. Hozzátette, a formai szempontból megfelelő pályázatok mindegyike részesült támogatásban egészen 2009-ig, 2010-ben már sajnos nem tudtak mindenkinek forrást juttatni. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló keret a tavalyi 50%-a, még szigorúbban érvényesítik majd a tényleges tevékenységet folytató és a valóban közösségmozgató erővel bíró szervezetek előnyben részesítésének elvét.

Nagyon fontos változás, hogy a támogatási időszak jelentősen lerövidült: június 1-től szeptember 30-ig lehet felhasználni az elnyert forrást. Így bár szűkebb a keret, az egy hónapra jutó támogatás összege magasabb, mint 2010-ben. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt, hogy szeptember 30. napja az elszámolás határideje is egyben! A határidők rövidsége miatt különösen fontos, hogy az elnyert támogatások kifizetése is megtörténjen júniusig, de legalább a döntés megszülessen. Sajnos előreláthatólag komoly gondokat okoz majd, hogy épp az ősz elején ér véget a támogatási időszak, s a nagyobb rezsi költséggel járó téli hónapokban nem kapnak pénzt a civilek.
A bírálat folyamata nem változott, de mivel rövid idő áll a döntéshozók rendelkezésére, a pályázóknak célszerű törekedni az egyértelmű, tömör megfogalmazásokra. Tanácsos a bírálati szempontoknak megfelelően felépíteni a szöveges részeket.

A igényelhető támogatás összege max. 3 millió Ft. 300e Ft-ig postai úton, e fölötti összeg igénylése esetén csak elektronikus úton lehet benyújtani a pályamunkákat, 1 eredeti és 3 másolati példányban.
A beadási határidő 2011. március 3. napja, nem szabad azonban az utolsó pillanatra hagyni a benyújtást. Hangsúlyozta, módosítási kérelmet a támogatási időszakig lehet benyújtani, e kérelmeket a Kollégium jellemzően jóváhagyja.
Megerősítette, a pályázat csak a működési célú és típusú kiadásokat támogatja, konkrét programokra nem lehet forrást igényelni. Nagy változás, hogy a pályázóknak 10%-os önrész felhasználását is igazolniuk kell, bár ez a pénzügyi teljesítés mellett önkéntes munkával vagy eszközbiztosítással is lehetséges. Tanácsos ez utóbbi megoldásokat használni, megfelelő dokumentációval (részletes számításon alapuló kimutatás, nyilatkozat stb.) alátámasztva persze.
A szakember kérdésre elmondta, eszközbeszerzésre is van lehetőség a pályázat keretében, de csak 200 e Ft erejéig. Az önrész mértéke és a támogatás egy számlán belül is megosztható. Fokozottan ügyelni kell azonban arra, hogy a tavalyi támogatásokkal el kell számolni még a támogatási időszak előtt.
Felhívta a figyelmet a Civil Szervezetek Szövetsége február 9-én sorra kerülő közgyűlésére, melyen a Wekerle Sándor Alapkezelő illetékes munkatársa is részt vesz.

Hajnal Edit, a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium alelnöke a szakmai célú pályázatokról adott tájékoztatást. Előadása elején felhívta a civilek figyelmét arra, hogy újabb pályázatok benyújtása előtt mindenképpen tekintsék át az éppen megvalósítás alatt vagy előtt álló projektjeiket, azok mértékét, ütemezését, hogy az elszámolások időben megtörténhessenek.
Röviden ismertette a pályázatok benyújtásával kapcsolatos technikai tudnivalókat: a támogatási időszak 2011. június 1- szeptember 30-ig tart, az önrész mértéke 10%, mely szintén lehet önkéntes munka vagy tárgyi eszköz biztosítása, a pályázók közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezetek lehetnek, a pályázatokat csak elektronikus úton lehet benyújtani februárban és márciusban.
Mindenekelőtt kiemelte, hogy a pályázatok elsődleges célja az adott szektor fejlesztése, épp ezért a pályázóknak reálisan fel kell mérniük adottságaikat: maguk is fejlesztésre szorulnak, vagy képesek fejlesztések megvalósítására és szolgáltatások nyújtására?

Ismertette az NCA 3 szakmai kollégiuma által meghirdetett pályázatokat.

A) Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium pályázati kiírásai
a) az önkéntesség európai évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programok, ezen belül
  • a helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával
  • az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, szakmai műhelyek, konferenciák megszervezése
  • a fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése
b) civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása
c) nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának támogatása, ezen belül
  • nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék
  • elektronikus kiadvány vagy sajtótermék
d) civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

B) Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium pályázati kiírásai

a) civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatása, ezen belül
  • a Kárpát – medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar – magyar együttműködés, határmenti – és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása
  • magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása
C) Demokrácia és partnerség fejlesztési Kollégium pályázati kiírásai
a) a helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával; a területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvést elősegítő tevékenységi formák
b) érdekképviseleti célú együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítésének támogatása

Több praktikus és hasznos tanáccsal is ellátta a jelen levőket: a tagolt, jól áttekinthető projekt bemutatás a bírálók számára megkönnyíti a döntést, a támogatás indoklásának bemutatása minden tételre kiterjedően történjen meg, csak releváns, a szervezet tevékenységéhez valóban kapcsolódó kiírásra pályázzunk! Fontos, hogy a pályázatban tervezett tevékenység és a költségek összhangban legyenek, s a kiadások reálisak legyenek (pl.: kiadvány esetében az igényelt költség legyen arányban a példányszámmal, az a célcsoporttal, a terjesztési lehetőségekkel stb.).
Kérdésre válaszolva elmondta, az önkéntesség évéhez kapcsolódó pályázatok esetében nem előírás, hogy a szervezet alapszabálya a tevékenységek között említse az önkéntes munkavégzést. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy az önkéntes tevékenységet végző szervezeteknek jogszabály alapján nyilvántartásba kell vetetniük magukat. Kiadványok, sajtótermékek esetében előírás, hogy azok a pályázó szervezetet és annak tevékenységét mutassák be, ne egy konkrét programot. Képzés esetén javasolt nem kiszervezni a szervezési feladatokat, a képzést lebonyolító szervezetnek azonban a munkaügyi központnál nyilvántartásba kell vetetnie magát.

Zsurzsucz Edina Klaudia, a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. csoportvezetője a LEADER Program keretében elérhető támogatásokra hívta fel a jelenlevők figyelmét.
Röviden ismertette az eddigi eredményeket, tájékoztatást adott a még rendelkezésre álló forrásokról, a pályáztatás és a megvalósítás eddigi tapasztalatairól.
Kitért arra, hogy a LEADER Program átalakításáról folytatott társadalmi vita eredményeképpen a közeljövőben kerül sor a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára, mely kiváló alkalom arra, hogy többek között a civil szféra képviselőinek visszajelzései alapján korrigálja az Akciócsoport a korábbi döntéseket, és még inkább a helyi igényekhez igazítsa a támogatható célokat.

A következő időszak legfontosabb feladatának nevezte a célterületek tartalmi, pénzügyi és földrajzi alapú felülvizsgálatát, valamint az EU-s irányelvek keretei között végrehajtható LEADER Program és a civil szektor közötti kapcsolódási pontok megtalálását.

A fórumon elhangzott előadásokat innen tölthetik le:

LEADER

NCA Működési_2011

NCA_CIV

« Visszalépés
EXP