Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

Előleg igénylési lehetőség beruházási projektek megvalósítására

2012.11.27.

A Magyar Közlöny 2012. november 22-i, 154. számában megjelent 118/2012. (XI.22.) VM rendelet alapján, kizárólag beruházási jellegű fejlesztések megvalósításához támogatási előleg igényelhető, többek között az alábbi jogcímek esetén:

1) mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése;
2) turisztikai tevékenységek ösztönzése;
3) falumegújítás és – fejlesztés;
4) vidéki örökség megőrzése;
5) LEADER

Támogatási előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal vehetői génybe, mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.

Az előleg igényléséhez biztosítékként bankgarancia vagy készpénzletét fogadható el az ügyfél által igényelt támogatási előleg összegének 110%-ára vonatkozóan.

Támogatási előlegre az az ügyfél jogosult, aki vagy amely

  • jogerős helyt adó vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik,
  • nincs köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási,adósságrendezési, – természetes személy esetén – gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
  • bankgarancia esetén legkésőbb az előlegkérelemmel egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz a biztosítékról szóló eredeti, formailag és tartalmilag megfelelő és elfogadható okiratot, vagy készpénzletét biztosíték nyújtása esetén biztosítja a készpénzletét MVH bankszámlájára történő megérkezését legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig.

A kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően.

Az ügyfél,amennyiben

a) már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel,akkor a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül,

b) még nem rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel a rendelet hatálybalépésekor, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell benyújtsa kérelmét.

Az előleg kérelem alapján indult eljárás során hiánypótlásnak nincs helye.

A kérelmet az MVH bírálja el, amennyiben helyt ad, az előleget 30 napon belül folyósítja.
« Visszalépés
EXP