Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

Fókuszban a vállalkozásösztönzés és munkahelymegőrzés

2009.04.16.

2009. április 2. napján a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület és a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft közös szervezésében került megrendezésre Kétsopronyban „ A nemzetközi gazdasági válság hatásai a vidéki térségekben” című konferencia, melyen a megyéből számos érdeklődő vett részt.

A rendezvényen több szakember mutatta be előadásában a jelenleg elérhető pályázati forrásokat, az azok lehívása során szerzett tapasztalatokat. A jelenlevők a megye vállalkozásfejlesztési és munkahely megőrzési lehetőségeiről is hallhattak.

Dr. Szitás László, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ munkatársa régiós, megyei és békéscsabai bontásban ismertette a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetet. Kiemelte, hogy 2008. novembere és 2009. február között az álláskeresők száma 30 százalékkal emelkedett. A jelenlegi tendenciák kapcsán így különös jelentőséggel bírnak a Munkaügyi Központok kezelésében a Munkaerő Piaci Alap vagy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány programjai keretében elérhető, a munkahelyek megőrzését célzó támogatások. E támogatásokkal kapcsolatosan Szitás László néhány alapvető szabály változására is felhívta a figyelmet. Ilyen fontos eltérés a korábbi gyakorlathoz képest, hogy az igénylőnek a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai alkalmazotti taglétszám megőrzését kell garantálnia, nem „csupán” a benyújtáskori létszámot. Ezen intézkedés érvényesítésével az esetleges visszaéléseket kívánja a Munkaügyi Központ megakadályozni. Szintén újítás, hogy a támogatás elnyerését követően fél évvel a munkáltatók újabb támogatási kérelmet nyújthatnak be. Ez a korábban alkalmazott 2 évhez képest jelentős kedvezménynek mondható. Hozzátette, a kérelmek formai-tartalmi teljessége nélkülözhetetlen a támogatás elnyeréséhez.

A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ képviselője, Dobozi Beáta előadásában az aktuális, illetve a közeljövőben várható gazdaságfejlesztési pályázatokról, és a Magyar Fejlesztési Bank hiteltermékeiről adott átfogó tájékoztatást. A térségi vállalkozások ágazati összetételére tekintettel külön kitért az MFB Agrár fejlesztési és Agrár forgóeszköz hitelprogramjára is. A képviselő elmondta, a forint alapú agrár-fejlesztési hitelt akár őstermelők is igényelhetik 5 millió és 1 milliárd Ft között, az 1-200 millió Ft között igényelhető forgóeszközhitelhez azonban beruházásra is szükség van. A gazdasági válság kedvezőtlen hatásainak mérséklésére a MAG Zrt. által gondozott egyes pályázati konstrukciók esetében számos könnyítést vezettek be a feltételrendszerben. A beruházás megkezdésének lehetősége így a jövőben akár már a benyújtást követően adott, s nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz automatikusan 40%-os előleget kaphat a kedvezményezett – mondta el Dobozi Beáta. Szintén mérsékelheti a vállalkozások terheit, hogy a biztosítékmentesség felső határa 25 millió Ft-ra módosult, és az elvárt kötelezettségek körét és szűkítették, így elegendő vagy a meglévő alkalmazotti taglétszám megőrzését, vagy a jelenlegi árbevételi arány megtartását, ill. annak mérsékelt csökkenését vállalniuk.

 Petényi Roland, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány munkatársa a szervezet tevékenységét, az általuk kínált szolgáltatásokat ajánlotta a résztvevők figyelmébe.  Elmondta, hogy az Alapítvány által kezelt Mikro-hitel Programok keretében 2007. évben ezidáig 48 010 ezer Ft Mikrohitel, és 120 529 ezer Ft Mikrohitel Plusz forrást helyeztek ki. Az Alapítvány célja a mikro- és kisvállalkozások minél sokoldalúbb támogatása, amely magában foglalja a vállalkozások indításához nyújtott pénzügyi illetve nem pénzügyi jellegű támogatásokat, a már meglévő vállalkozások esetében a növekedéshez szükséges tőke, tudás, piacszerzéshez történő segítségnyújtást is. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a hitelek és támogatások igénylésekor feltétlenül mérlegelni kell az elvárt biztosítékok körét és azokhoz rendelt jogkövetkezményeket, hiszen egy rosszul előkészített és téves helyzetértékelésen alapuló beruházás a kedvező lehetőségek ellenére komoly következményekkel is járhat.

Zsurzsucz Edina Klaudia prezentációjában a Körös Völgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében elérhető támogatási források felhasználásáról adott rövid tájékoztatást, valamint beszámolt az ÚMVP LEADER tengelyének előkészületi munkálatairól. Elmondta, hogy a LEADER-en belül vállalkozás alapú és közösségi alapú fejlesztésre, rendezvények, képzési programok szervezésére, valamint térségen belüli és térségek közötti ill. nemzetközi együttműködések kialakítására pályázhatnak majd az érdeklődők. Az Akciócsoport célja, hogy a rendelkezésére álló, mintegy 220 millió Ft forrással olyan projekteket támogasson, melyek a társadalom különböző szféráinak, szereplőinek összefogásán alapulva kis léptékű beruházásokkal képesek kiegészíteni az esetleg más forrásokból korábban megvalósított, vagy megvalósulás alatt álló fejlesztéseket. A preferált területek a természeti és kulturális értékekre épülő turizmus, a környezetvédelem és azzal összefüggésben a megújuló energiák hasznosítása, a helyi kézműves és élelmiszeripari termékek előállítása, valamint azok piacra juttatása. A LEADER források elnyerésére előreláthatólag 2009 nyarán pályázhatnak a békési, a békéscsabai és a szarvasi kistérség önkormányzatai, vállalkozói és non-profit szervezetei.

A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület hálózatépítésre, kapcsolatépítésre, a vidékfejlesztési szereplők együttműködésére irányuló törekvéseiről, céljairól, eddig elért eredményeiről beszélt Debreceni Lajos, az Egyesület Békés Megyei Irodájának vezetője. A 2005-ben alakult szervezet legfőbb tevékenységi köre a LEADER- szerű vidékfejlesztési programok támogatása, tanulmányutak, közösségformáló rendezvények szervezése, szakmai háttéranyagok kidolgozása. Az Egyesület jövőbeni munkájáról szót ejtve Debreceni Lajos elmondta, szoros együttműködésre törekszenek a 2008. őszén megalakult Magyar Nemzeti Vidék Hálózattal melynek legfőbb célja a vidékfejlesztésben érintett szereplők tevékenységének összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében. A Hálózathoz bárki csatlakozhat, csupán egy regisztrációs lap kitöltésére van szükség ahhoz, hogy ki-ki megtalálja, megkaphassa a számára szükséges szakmai segítséget a megfelelő információ, vagy akár a legjobb gyakorlat példája formájában.

A rendezvény végén a résztvevők egymás közötti konzultációjára is volt lehetőség, mely igazolta a konferencia eredményességét és további hasonló rendezvények megtartásának szükségességét.
« Visszalépés
EXP