Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

HASZNOS TANÁCSOK A LEADER PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ!!!

2012.05.08.

Ezúton gratulálunk minden nyertes LEADER Projektgazdának, egyúttal felhívjuk figyelmüket azokra a legfontosabb szabályokra, melyekre a fejlesztés megvalósítása során ügyelniük kell. 
 
1) A kézhez kapott támogatásnak helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozatot alaposan tanulmányozzák át, vizsgálják meg a jóváhagyott elszámolható kiadási tételek körét, mennyiségét, értékét. Amennyiben az Önök által igényeltekhez képest eltérést tapasztalnak, s annak mértékével, indokával nem értenek egyet, kérjenek tájékoztatást az illetékes ügyintézőtől!
 
2) A beruházás megkezdése előtt tekintsék át a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat! (2007. évi XVII. törvény, 23/2007. (IV.17.)FVM rendelet, 76/2011. (VII.29.) VM rendelet) Ha kérdésük merül fel, bátran keressék meg a Helyi Akciócsoportot vagy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt!
 
3) A támogatási határozat az MVH részéről kötelezettségvállalásnak minősül, más egyéb dokumentum (pl. támogatási szerződés stb.) megkötésére, érkezésére nem kell számítani!
 
4) Kifizetési kérelmek benyújtására meghatározott időszakokban, február 1 - május 31-ig és augusztus 1 - december 31-ig van lehetőség!
 
5) A közösségi célú fejlesztés és vállalkozás alapú fejlesztés jogcímek keretében támogatott projektgazdáknak a támogatási határozat kézhezvételét követő 9 hónapon belül be kell nyújtaniuk első kifizetési kérelmüket, mely valamely, nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő költségre is vonatkozik. Vagyis, ha pl. valaki 2012. május 3-án vette át a határozatot, az első kifizetési kérelmet legkésőbb 2013. február 3-ig be kell nyújtania!
 
6) A képzés, térségen belüli szakmai együttműködés keretében támogatott projektgazdáknak  a támogatási határozat kézhezvételétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig kell kifizetési kérelmet benyújtaniuk, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül,amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Vagyis, ha valaki 2012.május 20-án vette át a határozatot, az első kifizetési kérelmet legkésőbb 2013. december 31-ig kell benyújtania!
 
7) A jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 80%-val el kell számolni!
 
8) Amennyiben a projektgazda a pályázatban szereplő műszaki tartalom szerint nem tudja a projektet megvalósítani, módosítási kérelemmel fordulhat az MVH-hoz, az első kifizetési kérelembenyújtása előtt legalább 30 nappal! Vagyis, ha pl. valaki 2012. november 1-jén tervez kifizetési kérelmet benyújtani, de a műszaki tartalom módosítása szükséges, a módosítási kérelmet legkésőbb 2012. október 1-jén be kell nyújtania. Beruházási jellegű projektek esetén a tervdokumentáció változása (pl. előre nem látott állapot miatt) minden esetben módosítás köteles. A jóváhagyott kiadások bizonyos szintű és mértékű átcsoportosítása is módosítást tehet szükségessé, de nem minden esetben. KÉRJÜK, ILYEN ESETEKBEN ELŐZETESEN MINDIG KÉRJE A HELYI AKCIÓCSOPORT VAGY AZ MVH TÁJÉKOZTATÁSÁT.
Nem beruházás jellegű projektek (pl. képzés, térségen belüli szakmai együttműködés, beruházáshoz kapcsolódó programok megvalósítása) esetén a konkrét helyszínhez és időponthoz kapcsolódó tevékenységek változása is módosítási kötelezettséggel jár! Vagyis, ha például egy képzés megvalósításának időpontja 2012. szeptember 5. napja volt, de valamilyen okból a pályázó ezen a napon a programot nem tudja végrehajtani, legalább 30 nappal korábban, legkésőbb 2012. augusztus 5-én módosítási kérelmet kell benyújtson az MVH-hoz!
 
9) A képzések időpontját és pontos helyszínét legalább 20 nappal korábban be kell jelenteni az MVH-nak és a Helyi Akciócsoportnak, valamint közzé kell tetetni a Helyi Akciócsoport honlapján! Ennek elmulasztása szankciót von maga után!
Ha pl. a képzés tervezett időpontja 2012. szeptember 21.,akkor az időpont és helyszín, illetve időtartam (program) kapcsán legkésőbb2012. szeptember 1-jén meg kell tenni a bejelentést. Amennyiben a képzést az eredetileg tervezett 2012. szeptember 21-i időpontban az ügyfél nem tudja megvalósítani, a bejelentési kötelezettség fennállása előtt, legkésőbb 2012. augusztus 31-ig módosítási kérelmet kell benyújtania.
 
10) A rendezvények időpontját és pontos helyszínét, programját a meghirdetés dokumentációjával együtt legalább 30 nappal korábban be kell jelenteni az MVH-nak és a Helyi Akciócsoportnak, valamint közzé kell tetetni a Helyi Akciócsoport honlapján. Ennek elmulasztása szankciót von maga után!
Ha pl. a rendezvény tervezett időpontja 2012. szeptember 21., akkor az időpont és helyszín, illetve időtartam (program) kapcsán legkésőbb2012. augusztus 21 - én meg kell tenni a bejelentést. Amennyiben a rendezvényt az eredetileg tervezett 2012. szeptember 21-i időpontban az ügyfél nem tudja megvalósítani, a bejelentési kötelezettség fennállása előtt, legkésőbb 2012.augusztus 20-ig módosítási kérelmet kell benyújtania.
 
11) A rendezvényekre vonatkozó bejelentési kötelezettség irányadó az 1 016 831 Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása célterület keretében támogatott projektekre is!
 
12) Amennyiben képzés, rendezvény, beruházáshoz kapcsolódó program esetén már most tudomása van arról, hogy a pályázatban tervezett ütemtervet valamilyen okból nem tudja tartani (pl. később érkezett a határozat, mint tervezte, később tud hozzákezdeni a fejlesztéshez stb.) a megvalósításra tervezett időszakok (pl. 2012. IV. név) megjelölésével haladéktalanul tájékoztassa erről a Helyi Akciócsoportot és az MVH-t, jelezve, hogy a programok, rendezvények időpontjait és helyszíneit a jogszabályban előírt módon és határidőben be fogja jelenteni!
 
A beruházásokhoz kapcsolódóan vállalt rendezvények megvalósítására a határozat kézhezvételétől számított 24 hónap, a képzések megvalósítására 18 hónap, a térségen belüli szakmai együttműködések tevékenységeinek végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésére.
 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, mely a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. illetékességi területén 2012. május 1-től a LEADER Programmal kapcsolatos feladatokat ellátja, 2012. május végén konzultációval egybekötött tájékoztató fórumot szervez.Ennek pontos időpontjáról meghívóban értesítjük.
 
KÉRDÉS, KÉRÉS ESETÉN FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
 
Üdvözlettel,
Körösök Völgye Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület
 
« Visszalépés
EXP