Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

HATÁRIDŐ VÁLTOZÁSOK

2015.11.09.

A közelmúltban több jogszabály változás is életbe lépett, mely az EMVA III-IV. tengely keretében finanszírozott projektek megvalósítását és elszámolását is érintheti.

Az egyik fontos módosítás, hogy a fellebbezéseket követően 2015. május 31-e után jóváhagyó döntést kapott projekteket legkésőbb 2015. november 13-ig kell megvalósítani, s ugyanezen napig kell benyújtani az utolsó kifizetési kérelmeket is.

 

Jelentős változás továbbá, hogy amennyiben az ügyfél az építési beruházások esetén szükséges egyes dokumentumokat vagy egyéb előírt iratokat (pl. jogerős használatbavételi engedély, üzemeltetési engedély, 4 napraforgós vagy 3 patkós minősítés) 2015. szeptember 30-ig önhibáján kívül nem tudta benyújtani (az engedélyezési, minősítési eljárás nem zárult le), kérelméről a hiányzó adatoktól függetlenül dönt a kifizető ügynökség. Amennyiben kérelmére helyt adó, vagy részben helyt adó határozat születik, a hiányzó iratok benyújtására a jóváhagyó döntést követő 6 hónapon belül van még lehetősége. E határidő elmulasztása a támogatás jogosulatlan igénybevételét jelenti, és a megfelelő jogkövetkezményekkel szankcionálható.


A módosuló rendelkezések pontos szövege a Magyar Közlöny 165. számában megjelent 48/2015. (XI.2.) MvM rendeletben olvashatóak.

« Visszalépés
EXP