Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

Hasznos információk a LEADER Pályázatok kitöltéséhez!!!

2011.10.10.

Az alábbiakban néhány aktuális és pár mindig hasznos információt szeretnénk megosztani Kedves Ügyfeleinkkel a 2011-es LEADER Pályázati felhívás kapcsán:

1) 2011. szeptember 30-tól elérhető a pályázat benyújtására kialakított webes felület az alábbi linken:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000027

A benyújtással kapcsolatos információk szintén az MVH honlapján találhatóak a 149/2011. (IX.20.) és az azt módosító 156/2011. (IX.28.) MVH közleményekben. A benyújtás végső határideje az október végi hosszú hétvége miatt 2011. november 2., 23.59.

2) A pályázatokat csak elektronikusan, MVH regisztrációs szám és ügyfélkapus hozzáférés egyidejű megléte esetén lehet beadni! Tehát a pályázat benyújtásához minden ügyfélnek rendelkeznie kell MVH regisztrációs számmal, amit a G0001-01-11 nyomtatványon igényelhet a Hivataltól. Mivel ügyfélkapus hozzáférése csak természetes személyeknek lehet, a cég, szervezet besorolású ügyfelek csak ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott vagy technikai közreműködő révén tudják beadni pályázataikat. Ez esetben az MVH regisztrációs számon túl elektronikus jelszóval is rendelkezniük kell, mely szintén a Hivataltól igényelhető a G946 nyomtatványon.

A nyomtatványok az alábbi linkre kattintva elérhetőek:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas

FIGYELEM! AZ ÜGYFÉLKAPUVAL RENDELKEZŐ MEGHATALMAZOTTNAK SZINTÉN SZÜKSÉGE VAN MVH REGISZTRÁCIÓS SZÁMRA A FELÜLET ELÉRÉSÉHEZ!!!

Mivel a meghatalmazásokat a pályázatok beadása előtt legalább 8 nappal rögzíteni kell, illetve meg kell küldeni az MVH-nak, kérjük minél előbb gondoskodjanak MVH regisztrációs számuk, szükség esetén pedig elektronikus jelszavuk igényléséről! Ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkező ügyfeleinket kérjük, minél előbb "próbálják" ki a rendszert, bizonyosodjanak meg arról, hogy be tudnak lépni a felületre. Ezzel összefüggésben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy idén október elsején több ügyfélkapus jelszó érvényessége lejárt, annak újbóli igénylése időigényes feladat.
 
http://index.hu/tech/2011/09/30/oktober_1-jen_sok_ugyfelkapus_jelszo_ervenyessege_jar_le/
 
3) A pályázati dokumentáció nyomtatványainak offline (elektronikusan letölthető nyomtatványon) kitöltésére nincs lehetőség, azonban a munkafolyamatok technikai megkönnyítésére, kizárólag saját használatra és tájékoztató jelleggel használható a 2009-es pályázati felhívás néhány nyomtatványa. E nyomtatványok tehát kizárólag a munkaanyagok elkészítéséhez használhatóak, a pályázat benyújtásához nem érvényesek!
 
Elérésük: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/K20091005001-141-2009-mvh
 
4) Melyek a pályázati dokumentáció összeállításának legkritikusabb pontjai?
 
a) referenciaár: az MVH honlapján elérhető Építési Normagyűjtemény és Gépkatalógus referenciaárakat határoz meg egyes kiadási tételekre. E tételek vonatkozásában az ügyfél kevesebb támogatást igen, többet nem igényelhet. Amennyiben adott tétel vonatkozásában referenciaár nincs meghatározva, árajánlat csatolása szükséges.
 
b) árajánlat: a referenciaárral nem rendelkező tételek alátámasztására két azonos műszaki tartalmú árajánlat szükséges, melyeken szerepel az ajánlat kérő és az ajánlattevő neve, címe, adószáma/adóazonosító jele, a tétel műszaki adatai, mennyisége, mértékegysége, nettó-áfa-bruttó összege, pénzneme, a kiállítás dátuma, érvényessége, az ajánlattevő cégszerű aláírása.
 
c) építési tervdokumentáció: függetlenül attól, hogy adott beruházás építési engedély köteles-e vagy sem, építési tervdokumentáció csatolása kötelező az építési munkálatok alátámasztására (kiv. rendezvényhez kapcsolódó tereprendezés), mely tartalmazza a beruházás jellegének megfelelő tervrajzokat és műszaki leírást. Hiteles tulajdoni lap és földhivatali térképrészlet benyújtása szintén szükséges, s ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem saját tulajdon, bizonyító erejű magánokirat, mely a használatot igazolja a fenntartási időszak végéig. Kérjük ügyfeleinket, ha kérték a munkaszervezet technikai közreműködését és építési beruházás is része projektjeiknek, a rögzítés megkönnyítése érdekében használják a 149/2011-es MVH közlemény mellékletei között található excel export táblázatot!
 
d) de minimis nyilatkozat: a "de minimis" típusú, vagyis ún. csekély összegű támogatási források az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló támogatási programok egyes támogatási típusai. E támogatás típusokból meghatározott időszakon belül (3 év) egy ügyfél csak meghatározott támogatási összeget kaphat (200 000 euro), amennyiben a vonatkozó jogszabály (1998/2006/EK rendelet) hatálya alá tartozik. A korlátozás oka, hogy a kapott támogatások révén ne sérüljön a versenysemlegesség elve. Azt, hogy az adott támogatás "de minimis" típusú támogatás-e vagy sem, a vonatkozó kiírás tartalmazza.

Ki tartozik az 1998/2006/EK rendelet hatálya alá?

Azt, hogy az adott ügyfélre vonatkozik-e a 3 éven belül legfeljebb 200 000 euro igényelhető szabály, az ügyfél típusától (vállalkozás, civil szervezet, önkormányzat stb.) és a támogatott projekt jellegétől (üzleti célú vagy nem üzleti célú) is függ.

Az önkormányzatok és civil szervezetek nem üzleti célú projektjeire nyújtott támogatások jellemzően nem minősülnek "de minimis" támogatásnak, vagy csak korlátozottan minősülnek annak. Vagyis pl. ha egy civil szervezet 2010-ben 100 000 euro támogatást nyert az EMVA III. tengely "Falumegújítás és fejlesztés" jogcímben játszótér építésére, 2011-ben akár 200 000 euro-t is igényelhet az EMVA III. tengely "Vidéki örökség megőrzése" jogcím keretében, mivel esetében a 200 000 euro/3 év limit a "Falumegújítás és fejlesztés", illetve "Vidéki örökség megőrzése" jogcím vonatkozásában külön-külön releváns.
 
e) mellékletek: a pályázatokhoz az MVH által rendszeresített, a HACS által rendszeresített formanyomtatványokat és az egyéb, nem formanyomtatványon kért dokumentumokat egyaránt csatolni szükséges.
 
f) célterület specifikus feltételek: adott pályázat esetében nem csak a jogcímrendeletben és az MVH közleményben, de a célterületben meghatározott valamennyi előírást is figyelembe kell venni. Pl.: a jogcímrendelet alapján a vállalkozás alapú fejlesztések esetében a minőségirányítási rendszer és szabvány bevezetése önállóan nem, csak más, szintén meghatározott tevékenységgel együtt támogatható. Ugyanakkor adott célterülethez (1 016 800, Egészséges élelmiszer előállítás és értékesítés támogatása) a jogcímen belül további feltétel, hogy a pályázatnak mindenképpen része kell llegyen marketing tevékenység.
 
g) költségvetés tervezés: a projektek költségvetésének összeállításakor legyen figyelemmel arra, hogy a jogcímrendelet mellékleteiben feltüntetett elszámolható kiadások listájához képest a célterületek szűkítéseket tartalmazhatnak, illetve hogy a jogcímrendelet belső arányokat határoz meg az elszámolható kiadások kapcsán. Pl.: az igényelhető támogatás xx Ft, mely állhat a, b, c és d kategóriába sorolt költségekből, de azon belül a c kategóriára fordítható összeg nem lehet több, mint az a+b összeg 20%-a.
 
h) megvalósítás: már a pályázat kidolgozásakor legyenek figyelemmel arra, hogy a megvalósításra szintén szigorú szabályok vonatkoznak! Pl.: a támogatás utófinanszírozású, előleg igénylésére nincs lehetőség, vagyis a beruházáshoz szükséges tőkét, hitelt az ügyfélnek kell előteremtenie. A döntést követő 9 hónapon belül be kell nyújtani az első kifizetési kérelmet (kivéve képzés, rendezvény, szakmai együttműködés), a megvalósítási határidőn belül legfeljebb 4, de évente legfeljebb 2 kifizetési kérelem nyújtható be. A pályázatok műszaki tartalma (pl.: alaprajz változása, képzési tematika változása stb.) csak meghatározott esetekben, az MVH előzetes hozzájárulásával módosítható, amennyiben a változás pontozást nem érintő adat, stb.
 
Amennyiben a pályázat összeállítása során kérdésük merül fel, elérhetőségeinken bátran keressék meg ügyfélszolgálati irodánkat!

 
« Visszalépés
EXP