Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

JÓVÁHAGYTA A STRATÉGIA ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ AKCIÓCSOPORT, ÍGY A PROJEKTÖTLETEK ELFOGADÁSA UTÁN MEGKEZDŐDHET A KONKRÉT INTÉZKEDÉSEK KIDOLGOZÁSA

2011.03.17.

A Körösök Völgye Akciócsoport 2011. március 16-i ülésén jóváhagyta a Stratégia általános felülvizsgálatát. A térség adottságait és lehetőségeit összefoglaló helyzetelemzésre, a végrehajtás eddigi tapasztalataira és a több hétig tartó projektgyűjtésre alapozva a tervezői csoport javaslata alapján egy jól áttekinthető, az akcióterület erősségeire és lehetőségeire építő Stratégia került elfogadásra.

A dokumentum alapcéljaként a térség helyi erőforrásokra alapozott gazdaság és kompetenciafejlesztés révén történő felzárkóztatása fogalmazódott meg.

Az e célt szolgáló 6 fő célkitűzés és az azokhoz rendelhető 19 intézkedés fókuszába a turizmus, az agrárium és a megújuló, illetve bioenergia felhasználás került, s mindezen területek integrált fejlesztése érdekében hangsúlyos elemként szerepel a Stratégiában az Akciócsoport ösztönző, projektgeneráló, hálózatépítő szerepe.

HVS_végleges_20110316

A dokumentum általános felülvizsgálatának jóváhagyásával a folyamat talán legfontosabb szakaszába értünk, melyben az intézkedések, illetve megoldási javaslatok kijelölésére és kidolgozására kerül sor. Az intézkedések csoportja a Stratégia úgymond legalacsonyabb, azonban a konkrét fejlesztési megoldásokat tekintve a legfontosabb szintje. A megoldási javaslatok képezik az alapját a majdani pályázati felhívás célterületeinek, a későbbiekben megvalósítható projekteknek (de persze semmiképpen nem egyeznek meg azokkal!).

A megoldási javaslatokhoz két irányból lehet közelíteni:
a)    A helyzetelemzés alapján meghatározott fő célkitűzések szintjéről (mely intézkedések végrehajtásával érhetők el a kitűzött célok),
b)    A beérkezett helyi projektötletek szintjéről (melyek a konkrétan megfogalmazott helyi igények).

A Stratégia felülvizsgálat következő feladata tehát a két irányból érkező igények harmonizálása, a strukturális keretek és a fejlesztési források véges volta miatt szükségessé váló kérdésfeltevés: mely szektorokra, ágazatokra, településekre fókuszáljon a stratégia, mely tevékenységeket kell mindenképpen támogatni, és melyek a jelenleg kevésbé forrásigényes feladatok?

Arról, hogy a beérkezett több mint 30 projektötlet illeszkedik-e a Stratégia általános megállapításaihoz, jövőképéhez, s hogy a tervezői csoportnak figyelembe kell-e azokat vennie a megoldási javaslatok részletes kidolgozásakor, az Akciócsoport tagjai nyílt ülésen döntenek.


Az ülésre 2011. március 24-én (csütörtök) du. 16 órától kerül sor a Körös-Szögi Kistérségi Iroda első emeleti tárgyalótermében (5540 Szarvas, Kossuth u. 19.).

Az ülés témái:
- a Stratégia egyes elemeinek változása az általános felülvizsgálatot követően;
- a beérkezett projektötletek áttekintése, döntés a Stratégiához illeszkedő javaslatok elfogadásáról;
- tájékoztatás a LEADER programot érintő aktualitásokról.


A beérkezett projektötletek, a jóváhagyott felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a felülvizsgálatával kapcsolatos valamennyi technikai információ, szakmai háttéranyag, aktuális hír és tudnivaló megtalálható a www.korosokvolgye.hu weboldal Dokumentumtár menüpontjában és természetesen elérhetőségeinken is szívesen állunk mindenki rendelkezésére.

« Visszalépés
EXP