Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

JÚLIUS 1-TŐL ÚJABB KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI IDŐSZAK NYÍLIK, ÚJ SZABÁLYOK ALAPJÁN!

2011.06.29.

Az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló projektek kifizetési kérelmeinek benyújtására vonatkozó általános szabályokat tartalmazó 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet több pontja jelentősen módosult a közelmúltban.

A változások 2011. július 1-től lépnek hatályba!

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet módosító 57/2011. (VI.20.) VM rendelet alapján a kedvezményezett projektgazdák 2011. július 1-től megváltozott szabályok szerint nyújthatják be kifizetési kérelmeiket.
A módosítások a beruházások megvalósítása és az elszámolások ütemezése szempontjából az ügyfelek számára kedvezőbb körülményeket teremtenek, az előírt határidők és kötelezettségek betartása azonban odafigyelést igényel, különös tekintettel arra, hogy a támogatási határozattal jóváhagyott projekt módosítására vonatkozó szabályok nem változtak! A támogatási kérelem módosítására vonatkozó kérelmeket (pl. építési hatóság előírása alapján) az első kifizetési kérelem benyújtása előtt, egy alkalommal, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig lehet benyújtani.

A kifizetési kérelmek benyújtására 2012-től évente február 1. – május 31. és augusztus 1. – december 31. között lesz lehetőség. Kivételt képez a 2011. év, amikor július 1. – december 31. között tart a második félévi időszak.
Egy ügyfél egy projekthez kapcsolódóan összesen 4, évente legfeljebb 2 kifizetési kérelmet nyújthat be (kivételt képeznek ez alól a LEADER projektek egyes esetei). Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban meghatározott esetekben egy ügyfél több kérelmet is benyújthat.
Az ügyfelek a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül kötelesek kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, mely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
A támogatási határozat jogerőre emelkedésének időpontjától függően az ügyfelek a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül a jóváhagyott elszámolható kiadás 50 vagy 80%-val kötelesek elszámolni.
A projektek megvalósítási határideje kizárólag gépbeszerzés esetén 2 év, építési beruházást is tartalmazó fejlesztés esetén 3 év. Ezen időtartamok közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén 6, illetve 12 hónappal meghosszabbodhatnak. A LEADER képzés, rendezvény és szakmai együttműködés jogcímek esetén a külön meghatározott megvalósítási határidők az irányadók.
A kifizetési kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni.
A benyújtott kifizetési kérelemben szereplő adatokhoz kapcsolódóan módosítás csak a benyújtás hónapjában nyújtható be.

Az egyes vidékfejlesztési jogcímekhez kapcsolódó kifizetési kérelem formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat az alábbi MVH közlemények tartalmazzák:

LEADER
105/2011. (VI.23.) MVH közlemény

Vidéki örökség megőrzése
110/2011. (VI.23.) MVH közlemény

Falumegújítás – és fejlesztés
113/2011. (VI.23.) MVH közlemény

Mikro-vállalkozások létrehozása
114/2011. (VI.23.) MVH közlemény

Turisztikai tevékenység ösztönzése
115/2011. (VI.23.) MVH közlemény

A falufejlesztés, vidéki örökség, mikro-vállalkozás és turizmus fejlesztés jogcímek projektgazdái 2011. július 1. és 2011. december 31. között, postai vagy elektronikus úton nyújthatják be kifizetési kérelmeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal székhely szerint illetékes regionális kirendeltségéhez. Postai benyújtás esetén a postára adás legkésőbbi időpontja 2012. január 2. napja.

A LEADER jogcímek kedvezményezettjei postai úton, 2011. július 1. és 2012. január 2. között nyújthatják be kifizetési kérelmeiket az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezetének irodájához.

« Visszalépés
EXP