Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

LEADER Projekt adatlapok benyújtása - tudnivalók

2013.05.17.

A 2013-as LEADER pályázati szakasz 1. fordulójában a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER Intézkedési Terve keretében megvalósítani tervezett fejlesztésekre vonatkozó projekt adatlapot és az ahhoz tartozó mellékleteket kell benyújtani az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságához, gyakorlatilag a munkaszervezethez.
 
Az adatlapokat legkorábban a LEADER pályázati felhívás megjelenését követő munkanapon lehet benyújtani. A LEADER pályázati felhívás megjelenéséről külön közleményt teszünk közzé. A projekt adatlapok benyújtására hétköznaponként de. 8 - 12 óra között, hétfőn, szerdán és csütörtökön pedig du. 16-17 óra között lesz lehetőség. A projekt adatlapok átadására külön egyeztetett időpontban nincs lehetőség, továbbá az adatlapok átadására az ügyfél, az ügyfél törvényes képviselője, vagy szervezet ügyfél esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott szervezeti tag vagy beosztott/alkalmazott jogosult.
 
A Helyi Bíráló Bizottság az ülés(ek) előtti 2. munkanap végéig hiánytalanul beérkezett projekt adatlapokat tárgyalja. A Bizottság üléseinek tervezett időpontjai: 2013. május 31., 2013. június 11., 2013. június 14., 2013. június 26., 2013. július 8.,2013. július 22., 2013. augusztus 5.
 
A nem hiánytalanul (formailag vagy tartalmilag nem megfelelő, ennél fogva megtárgyalásra nem alkalmas) beküldött adatlapok hiánypótlására 1 alkalommal van lehetőség, a hiánypótlás után sem megfelelő adatlapok elutasításra kerülnek.
 
A Bizottság által megtárgyalt és támogathatónak ítélt projektek kapcsán az ügyfelek összeállíthatják a 2. fordulóban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus rendszerébe feltöltendő pályázataikat. A pályázatok feltöltésére/benyújtására 2013. június17-től lesz lehetőség, a vonatkozó MVH közleményt a Hivatal 2013.június 7-ig jelenteti meg, saját weboldalán. A Bizottság által támogatott projekt adatai (fejlesztés célja, műszaki tartalma, elszámolni kívánt kiadások köre, összege, az ügyfél vállalásai stb.) és a benyújtott pályázat adatai közötti eltérés nem megengedett!
 
A pályázatok elbírálása az MVH elektronikus rendszerébe történő feltöltés/benyújtás sorrendjében történik.
 
Felhívjuk Kedves Ügyfeleink és az Érdeklődők figyelmét, hogy az Egyesület munkaszervezete ingyenes tájékoztatást, tanácsadást nyújt a projektek összeállításához, kérés esetén a projekt adatlapok előzetes, benyújtás előtti véleményeztetésére is van lehetőség! A munkaszervezettel történő konzultáció(k) nagyban elősegíthetik a projektadatlapok hiánytalanul és megfelelő módon történő benyújtását, ezáltal a soros Bizottsági ülésen történő megtárgyalását, ezért kérjük Önöket, az adatlapok benyújtása előtt legalább egy alkalommal egyeztessenek munkatársainkkal! 
 
A további részletes feltételeket tartalmazó LEADER Intézkedési Terv, eljárásrendek, szabályzatok, formanyomtatványok és kitöltési útmutatók weboldalunk DOKUMENTUMTÁR menüpontjából letölthetőek.
« Visszalépés
EXP