Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MÁRCIUS 12-IG KELL BENYÚJTANI A MONITORING JELENTÉSEKET!

2013.02.13.

Felhívjuk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében 2012. december 31-ig támogatásban részesített projektgazdák figyelmét, hogy támogatott projektjeik vonatkozásában (ismét) adatszolgáltatási kötelezettségüknek kell eleget tenniük 2013. február 13. és március 12. között.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan. Vagyis, ha a támogatási határozat 2012. december 16-án kelt, a kedvezményezettnek először 2013-ban kell adatot szolgáltatnia, a 2012. december 17-től kezdődő és tárgyév végéig tartó időszakra.

FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása egyes jogcímek kedvezményezettjei számára nem kötelező, mert esetükben az egyéb hivatalos nyilvántartások (NAV, KSH, Cégbíróság) adatait veszik figyelembe. A 41/2013. (II.12.) MVH közlemény értelmében nem kell adatot szolgáltatnia annak, aki:

  • mikro-vállalkozások létrehozása jogcímben vagy;
  • turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímben vagy;
  • LEADER jogcímben nyert támogatást vagy;
  • az utolsó kifizetési kérelmére hozott határozat 2012. január 1. előtti.

Az adatszolgáltatási kötelezettség tehát azon ügyfeleket érinti, akik:

  • a vidéki örökség megőrzése jogcímben vagy
  • a falumegújítás-és fejlesztés jogcímben nyertek támogatást és az utolsó kifizetési kérelmükre hozott határozat 2012. január 1. után keltezett. 

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető! Az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatáshoz az ügyfélnek MVH regisztrációs számmal és ügyfélkapus hozzáféréssel is kell rendelkeznie. Mivel ügyfélkapus hozzáférése csak természetes személynek lehet, a szervezet ügyfelek meghatalmazott útján tudják az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az ügyfél által meghatalmazott személynek az ügyfélkapus hozzáférésen túl saját magára vonatkozó MVH regisztrációs számmal is kell rendelkeznie. (MVH regisztrációs szám a G0001-11-1 nyomtatványon igényelhető.) A meghatalmazás tényét az elektronikus felületen kell rögzíteni, majd az ügyfél (meghatalmazó) és a meghatalmazott aláírásával ellátott dokumentumot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes megyei kirendeltségére kell megküldeni, az adatszolgáltatás előtt legalább 5 nappal. A meghatalmazásokat tehát legkésőbb 2013. március7-ig meg kell küldeni az MVH-nak!

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009.(III.6.) FVM rendelet tartalmazza.

Kérdés esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálata a 06-1-374-3603 vagy a 06-1-374-3604-es telefonszámokon kereshető. « Visszalépés
EXP