Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MÁRCIUS 19-IG KELL BENYÚJTANI A MONITORING JELENTÉSEKET!!!

2014.02.18.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében 2013. december 31-ig támogatásban részesített projektgazdáknak támogatott projektjeik vonatkozásában (ismét) adatszolgáltatási kötelezettségüknek kell eleget tenniük 2014. február 17. és március 19. között.

A monitoring jelentések benyújtásával kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és a 27/2014. (II.17.) MVH közlemény tartalmazza.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan. Vagyis ha a támogatási határozat 2013. december 16-án kelt, a kedvezményezettnek először 2014-ban kell adatot szolgáltatnia, a 2013. december 17-től kezdődő és tárgyév végéig tartó időszakra.

FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása az EMVA III. tengely Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések kedvezményezettjei számára minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy melyik támogatási körben nyújtották be kérelmüket. A LEADER jogcímek keretében támogatott projektek kapcsán az ügyfeleknek NEM kell adatot szolgáltatniuk.

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető! Az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatáshoz az ügyfélnek MVH regisztrációs számmal és ügyfélkapus hozzáféréssel is kell rendelkeznie. Mivel ügyfélkapus hozzáférése csak természetes személynek lehet, a szervezet ügyfelek meghatalmazott útján tudják az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az ügyfél által meghatalmazott személynek az ügyfélkapus hozzáférésen túl saját magára vonatkozó MVH regisztrációs számmal is kell rendelkeznie. (MVH regisztrációs szám a G1010-01 nyomtatványon igényelhető.) A meghatalmazás tényét az elektronikus felületen kell rögzíteni, majd az ügyfél (meghatalmazó) és a meghatalmazott aláírásával ellátott dokumentumot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes megyei kirendeltségére kell megküldeni, az adatszolgáltatás előtt legalább 5 nappal. A meghatalmazásokat tehát legkésőbb 2014. március 14-ig meg kell küldeni az MVH-nak!


Kérdés esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálata a 06-1-374-3603 vagy a 06-1-374-3604-es telefonszámokon kereshető.
 

« Visszalépés
EXP