Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MÁRCIUS 4-IG KELL BENYÚJTANI A MONITORING JELENTÉSEKET!

2016.01.25.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében 2007-2013 között támogatásban részesített projektgazdáknak támogatott projektjeik vonatkozásában 2016. március 4-ig kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek, amennyiben fenntartási kötelezettségük még tart. (A fenntartási kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától vagy az utolsó kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított 5 évig tart.)

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető!

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és az 1/2016. (I.22.) MVH közlemény tartalmazza.

FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása az EMVA III. tengely Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések és a IV. LEADER tengely intézkedések kedvezményezettjei számára, amennyiben az elektronikus felületen kitöltendő adatlap jelenik meg, minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a vonatkozó MVH közlemény hogyan rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.

Amennyiben a jelentést meghatalmazott, vagy technikai közreműködő nyújtja be az ügyfél helyett, az erről szóló nyilatkozatot a jelentés benyújtását megelőzően legalább 5 nappal el kell juttatni az MVH-hoz.

Kérdés esetén a Hivatal ügyfélszolgálata a 06-1-374-3603 és a 06-1-374-3604-es telefonszámokon, vagy az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kereshető, de munkaszervezetünk irodája is a kedvezményezettek rendelkezésére áll.

 

« Visszalépés
EXP