Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MAXIMÁLIS PROJEKTMÉRET, KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK – A STRATÉGIA INTÉZKEDÉSEINEK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL TÁRGYALTAK A TEMATIKUS MUNKACSOPORTOK

2016.05.09.

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének elfogadását követően, a tervezési folyamat második ütemében 3 tematikus munkacsoport ülésre került sor 2016. április 13. és május 3. között.


A műhelybeszélgetések keretében a Tervezést Koordináló Csoport a térség szakértőivel közösen vitatta meg az egyes fejlesztési területek kapcsán felmerülő részletkérdéseket. Így a támogatni kívánt projektek támogatható tevékenységei, a pályázat benyújtására jogosultak köre, a lehetséges értékelési szempontok, az egy-egy projekthez nyújtandó támogatások összege, és az azok ellenében reálisan elvárható eredmény mutatók (új munkahelyek) kapcsán fogalmazták meg az alábbi javaslatokat, melyekről a Stratégia végleges elfogadása előtt az Egyesület Közgyűlése jogosult dönteni.

 


Turizmus/örökségvédelem munkacsoport:


- a Cselekvési terv 1. intézkedése (Turisztikai szolgáltatások fejlesztése) esetében az elvárt eredmény mutatók a vendégéjszakák száma és a létrejövő új munkahelyek száma, az elvárt célértékek az előbbi esetben 1-10%-os növekedés, az utóbbiban 2 új főállású vagy 4 új részmunkaidős munkahely (beleértve az önfoglalkoztatást is);
- szintén az 1. intézkedés esetében, a támogatási összeg az adott szolgáltatás kapacitása függvényében, referenciaár alapján kerüljön meghatározásra (amennyiben az egységköltség módszertani alátámasztására érkezik javaslat), illetve a maximálisan igényelhető összeg mértéke csökkenjen, vagy az értékelési szempontoknál sávos mértékben differenciálódjon, a vállalások mértékének függvényében (minél több új munkahely, annál több támogatás);
- ugyancsak a turisztikai intézkedés kapcsán, a falusi-és agroturisztikai szolgáltatás fejlesztésére mikro-vállalkozás korlátozott keretek között pályázhasson, továbbá kifejezetten szakmai szervezetek számára a marketing eszközök fejlesztése önállóan támogatható tevékenységként jelenjen meg;
- a vidéki örökség megőrzését célzó intézkedések esetében a települések közötti egyensúlyt a támogatható projektek maximális számának meghatározásával szükséges biztosítani.


Helyi termék/vállalkozásfejlesztés munkacsoport:


- a Cselekvési terv 2. (Élelmiszeripari és kézműves termékek előállításának értékesítésének támogatása) intézkedés esetében a termelői folyamat legalább 2 vertikumát (alapanyag előállítás és/vagy feldolgozás és/vagy értékesítés) érintő, és hozzáadott érték növelő fejlesztések támogathatóak, kivéve a zöldség-gyümölcs csomagolást célzó beruházásokat;
- ugyanezen intézkedés esetében a támogatás összege a vállalások mértékének (munkahelyteremtés) függvényében változhat;
- a Cselekvési terv 3. (Helyi lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító vállalkozások kisléptékű fejlesztése) intézkedés esetében a 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú városok külterületei az első ütemben nem jogosultak fejlesztésre, a jogosult pályázók közé pedig a szolgáltató szektorban működő üzleti szereplők mellett a termelő vállalkozások is kerüljenek be.


Társadalmi problémák munkacsoport:


- az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 1.7. (Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése) intézkedés 2017. tavaszi megjelenéséig az Egyesület szervezzen újabb kerekasztal beszélgetéseket a témában érintett térségi szereplők között a kapcsolatfelvétel, helyzetfelmérés, fejlesztési projekt és program elhatározása és kidolgozása céljából.

 

« Visszalépés
EXP