Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MEGÚJULT A BÉKÉSSZENTANDRÁSI TEMETŐ - INTERJÚ DR. DOBOS ÁGOSTON REFORMÁTUS LELKÉSSZEL

2011.11.16.

2011. nyarán befejeződtek a békésszentandrási református temető felújítási munkálatai,  október elején istentisztelet, helyszíni bejárás és komolyzenei műsorok keretében ünnepelték a ravatalozó és környékének átadását.
Az évek során a temető infrastruktúrája sajnos erősen leromlott, sem funkcionális, sem esztétikai szempontból nem szolgálta megfelelően a békés megemlékezést, a látogatók vigasztalódását. A ravatalozó réz födémét több alkalommal megrongálták, sőt egy részét eltulajdonították, veszélyeztetve ezzel használhatóságát is.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falumegújítás – és fejlesztés c.jogcíme keretében a Békésszentandrási Református Egyházközség 5 568 480 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szükséges fejlesztések végrehajtására. A pályázati forrás segítségével teljesen új, esztétikus födémet kapott a ravatalozó és új térkő burkolatot annak környéke, sor került riasztórendszer kiépítésére, de új nagykapu és kút is készült, valamint padokat, szeméttárolókat, hirdetőtáblákat szereltek fel a temető területén.

A műszaki ellenőri feladatok elvégzésére helyi vállalkozót kértek fel, a fenntartási, karbantartási munkákat korábbi megállapodás alapján a helyi települési önkormányzattal partnerségben végzik.

 

A megvalósult beruházásról, a projektmenedzselés kihívásairól és az Egyházközség jövőbeli terveiről Dr. Dobos Ágoston reformátuslelkészt kérdeztük.

 

Meg tudta volna-evalósítani az Egyházközség a beruházást pályázati forrás nélkül?

 

A támogatás nélkül egyáltalán nem tudta volna megvalósítani az egyházközség a beruházást, sőt nem is remélhette, hogy hasonló léptékű javítás-fejlesztés önerőből és helyi közadakozásból létrejöhetett volna. Egyházközségünk sajnos nagyon kis lélekszámú, s az emberek - talán e térségben még inkább - egyre inkább érzik a gazdasági nehézségeket, egyre nehezebben jönnek ki anyagilag, és az adakozókészség is nagyon visszafogottá vált.

 

A beruházás előkészítése és megvalósítása során mi volt a legnagyobb feladat, és mi volt a legnagyobb "könnyebbség"?


A legnagyobb nehézséget az utófinanszírozás jelentette. Még lett volna a temetőben sokkal több szépíteni, felújítani való, de nem mertünk nagy összegű támogatást kérni, csak olyan mértékűt, amit az esetlegesen időben elhúzódó utófinanszírozás esetén is (szükség esetén kisebb méretű hitelfelvétellel) kitudunk fizetni.
A legnagyobb könnyebbség maga a 100%-os támogatás volt. Ezt ugyan még nem kaptuk meg, rövid lejáratú hitelt vettünk fel a kifizetéshez, de reménykedünk a támogatás mihamarabbi megérkezésében. Hasonló kis egyháznak, mint a mienk,sokszor még az alacsony önerő is gondot okoz. Istennek legyen hála, és köszönet a közreműködő embereknek, hogy kaphattunk egy ilyen nagyvonalú ajándékot.

 

A beruházáshoz kapcsolódó pályázat összeállítása és menedzselése során mi volt a legnagyobb probléma, és mi volt a legnagyobb "könnyebbség"?

A pályázati részt illetőleg a legnagyobb feladat, nehézség az adminisztráció, a dokumentációs előírásoknak való megfelelés volt. Természetesen nagyon fontos a visszaélések megelőzése végett az elszámoltathatóság és dokumentálás. Viszont ha lehetne egyszerűbben, kevesebb papírral, kevesebb dokumentummal elvégezni a folyamatot,az nagy könnyebbséget jelentene.
Ezzel együtt komoly segítség volt az elektronikus és mobil telefonos csapatmunka lehetősége. Közismert tény, hogy egy jó csapattal nagyokat lehet alkotni. Egy ilyen kis egyházközségben kevés a szakmailag rátermett ember,mégis össze lehetett hozni egy olyan csapatot, akik valamilyen oknál fogva pártolták egyházközségünk temető felújítását. Noha a munkában részt vevők köre területileg Budapesttől Debrecenig, Békéscsabától Szarvasig terjedt földrajzilag, és fizikailag egyszer sem jött össze, mégis az e-mailes, mobiltelefonos kapcsolattartáson keresztül a lelkipásztor koordinálásával kiválóan és eredményesen működött.. Ennek szép bizonyítéka a megszépült temető.Ebben a csapatmunkában nagy segítséget kaptunk a Körösök Völgye Akciócsoport munkaszervezetétől is.

 

Tervez-e az Egyházközség további fejlesztéseket?

Igen, Egyházközségünk két fő álma a templom, és a Népkör felújítása. Templomunk 1804-ben épült, és műemléki védelem alatt áll, ami inkább esztétikai rang, mint támogatottság.Valóban, Fischer Ágoston kecskeméti építőmester egyik legszebb arányokkal megvalósított, békét sugárzó templomi belső terében gyönyörködhet a belépő, és csendesedhet el Isten jelenlétében itt. Sajnos, a tető gerendázat szinte már a balesetveszélyesség fokokozatát is elérte, sürgős teljes tető felújításszükséges. Ezen kívül számos külső és belső javítás szükséges még, hogy az építészeti "gyöngyszem" méltó állapotban képviselje Isten ügyét,hirdethesse a magyar templomépítészet művészetét, és emelhesse mindazok szívét lelkét, akik erre járnak és nyitottak a jóra. A "Népkör" valamikor amolyan református művelődési ház volt, igen virágzó tevékenységekkel.Annak idején a száműzetésben élő Kossuth Lajost kérték fel az alapító okiratban"Népkörünk tiszteletbeli elnöke"-ként. Az épület még az államosított korszakban is mint a TSZ KISZ háza számos községi nagy rendezvénynek és jó emlékű lakodalomnak adott otthont. Ma üres, és a teljes tönkremenés közelget egyre nagyobb ütemben felé. Van elképzelésünk az Egyházközség és a tágabb lakosság javára történő hasznosítására, de ezt csak pályázati támogatással tudnánk megvalósítani.
A fenti munkák eleddig csak rezignáltságunkban fel-fel emlegetett álmok voltak,most azonban, a temető felújítási pályázat sikerén és tapasztalatán felbuzdulva, szinte karnyújtási reménységnek látjuk mindkét projektet.

 

Mi az, amit a projekt megvalósítása kapcsán mindenképp kiemelne?


A projekt bátorító és megtartó erőt adott. A vidék, és különösen a kisebb települések, mint a mienk is, nagyban küzd az elhagyatottság, magára maradottságérzésével, félelmével. Valóban, csökken a lakosság száma, a fiatalok elmennek,sok a reményvesztettséghez hozzájáruló tényező. A temető rézlemezeinek közelmúltbeli ellopása is a negatív érzéseket erősítette fel az emberekben. A temető megújítása köz megelégedettséget okozott. A temető nagyon fontos az embereknek, hiszen hozzátartozóik sírjához gyakran kijárnak. Az egyes ember a személyes sírokat rendben tudja tartani, de egy  nagyobb beruházást nem tud finanszírozni. Az általános esztétikum jó érzést keltett az emberekben.Ahol van múlt, s a múlthoz való kötődés, ott szívesebben élnek is az emberek.
A sikeres projekt, melyet tulajdonképpen a vandál és szentséget nem ismerőrongálás tett sürgősen megvalósítandóvá, még a bibliai Ige igazságát is aláhúzta:"Akik Istent szeretik, minden javukra szolgál" (Római levél 8:28).
« Visszalépés
EXP