Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ELŐLEG IGÉNYLÉS HATÁRIDEJÉT!

2013.03.28.

Az 56/2013. (III.22.) MVH közlemény alapján a korábbiaktól eltérően, amennyiben az ügyfél 2012. december 7. előtt már rendelkezett támogatási határozattal, az előleg kérelem az első kifizetési kérelem benyújtása előtt, de legkésőbb 2013. április 6-ig, amennyiben 2012. december 7-én még nem rendelkezett támogatói döntéssel, a támogatói határozat jogerőre emelkedésétől számított 120. napig nyújtható be.

A támogatási előleg kizárólag beruházási jellegű fejlesztések megvalósításához igényelhető, többek között az alábbi jogcímek esetén:

1) mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése;
2) turisztikai tevékenységek ösztönzése;
3) falumegújítás és – fejlesztés;
4) vidéki örökség megőrzése;
5) LEADER

Az előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtása előtt vehető igénybe, mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.

Biztosítékként bankgarancia vagy készpénzletét fogadható el az ügyfél által igényelt támogatási előleg összegének 110%-ára vonatkozóan.

Kérelmet nyújthat be az az ügyfél, aki

  • jogerős helyt adó vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik;
  • nincs köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási,adósságrendezési, – természetes személy esetén – gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
  • bankgarancia esetén legkésőbb az előlegkérelemmel egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz a biztosítékról szóló eredeti, formailag és tartalmilag megfelelő és elfogadható okiratot, vagy készpénzletét biztosíték nyújtása esetén biztosítja a készpénzletét MVH bankszámlájára történő megérkezését legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig.

Az eljárás során hiánypótlásnak nincs helye, a formailag megfelelő kérelmek esetében az MVH az előleget 30 napon belül folyósítja.

A részletes feltételeket a 118/2012. (XI.22.) VM rendelet és a 171/2012. (XI.30.) MVH közlemény tartalmazza.


« Visszalépés
EXP