Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

4

6

7

10

16

17

20

21

23

24

30

 

 

 

MEGJELENT A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT HÍRLEVELÉNEK ELSŐ SZÁMA!

2010.12.16.

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. ez év őszén döntött arról, hogy saját tagjai, a térség vidékfejlesztésben érintett szereplői és nem utolsó sorban lakosai tájékoztatása és a LEADER Programba történő eredményesebb bevonása érdekében újabb csatornát nyit a kommunikáció területén.

A gondozásunkban megjelenő Hírlevél célja, hogy a tagság és a helyi társadalom aktívabb részvételét új, az eddigieket kiegészítő, vagy ki tudja?, azoknál hatékonyabb módszerrel segítsük elő. Az elmúlt két év működési tapasztalatai alapján úgy véltük, szükség van új típusú kapcsolattartási/információ átadási megoldások kidolgozására, s ez irányú elképzeléseinket a LEADER Program átalakítása kapcsán nemrégiben lefolytatott társadalmi vita keretében érkezett vélemények, javaslatok is megerősítették.

Hónapról—hónapra adunk majd tájékoztatást a vidékfejlesztési források felhasználásával, a technikai tudnivalókkal kapcsolatosan. Az állandó rovatokban bemutatjuk a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében támogatott projekteket, a már elért eredményeket és a folyamatban lévő beruházásokat, vagy az egyelőre még csak dédelgetett álmokat, a lehetőségekre váró nagy terveket. Teret adunk a települések és az ott élők, dolgozók, a mindennapok és az ünnepek megismeréséhez. Mindezekkel célunk, hogy bemutassuk az Európában sikertörténetnek számító LEADER Programban rejlő lehetőségeket, mely nem csupán a támogatási források szétosztásáról, sokkal inkább a civil társadalom fokozottabb szerepvállalásáról, az egyes szektorok közötti együttműködésről, s az ily módon megvalósított rendhagyó programokról szól, legyen az egy hagyományőrző rendezvény, vagy egy látványos turisztikai beruházás. Az együtt gondolkodás és közös cselekvés ösztönzésében persze óriási segítséget jelent számunkra az a mintegy 600 millió Ft támogatás is, melynek elnyeréséért a jövő év tavaszától újra versenghetnek a térség vállalkozásai, non-profit szervezetei és önkormányzatai!

A KÖRÖS KÖRÜL címet viselő hírlevél első száma 2010. decemberében jelenik meg, a terjesztésben a települési önkormányzatok együttműködésére számítunk. Az elektronikus és nyomtatott példányban egyaránt elérhető kiadvány papír alapú példányait az Akciócsoport tagságát alkotó 18 település között lakosságszám arány szerinti példányszámban, terveink szerint postai úton juttatjuk el a helységekbe, közvetlenül a Polgármesteri Hivatalokhoz, ahonnan a helyben szokásos módon, az önkormányzati intézmények, kulturális létesítmények, közösségi terek és szakmai szervezetek polcaira kerülhetnek.

A Hírlevél sikeréhez persze nélkülözhetetlen az Olvasók visszajelzése, a tartalom meghatározásában történő közreműködése!

Ezért kérünk Mindenkit, ha teheti, javaslataival, aktív közreműködésével segítse az Akciócsoportunk munkáját, törekvését! Várunk minden olyan hírt, beszámolót, jövőbeli eseményt beharangozó írást, mely a települések vagy kistérségek számára jelentőséggel bírnak, s a szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számot tarthatnak.

A hasznos információkat, élménybeszámolókat, véleményeket munkaszervezetünkhöz juttathatják el, a már jól ismert elérhetőségeken keresztül.

« Visszalépés
EXP