Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

MEGJELENT A LEADER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

2011.08.04.

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket és az Érdeklődőket, hogy a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII.2.) számú közleménye alapján a LEADER jogcímekre kétlépcsős rendszerben, 2011. szeptember 30 – október 30. között lesz lehetőség pályázatok benyújtására.

I.    lépcső: projekt adatlap benyújtása a Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottságához legkésőbb 2011. szeptember 29-ig;

II.    lépcső: a korábban benyújtott projekt adatlapot támogató HBB nyilatkozat birtokában pályázat beadása legkésőbb 2011. október 30-ig.

Kérjük az érdeklődőket, hogy a sikeres pályázat összeállítása érdekében figyelmesen olvassák át az alábbi útmutatót, valamint a teljes pályázati dokumentációt, illetve keressék fel ügyfélszolgálati irodánkat!

A LEADER jogcímek keretében elérhető támogatási források felhasználásának szabályait több dokumentum állapítja meg, melyek együttes alkalmazása kötelező!

A minden ügyfélre és minden pályázatra vonatkozó keretszabályozást és a jogosultsági kritériumokat a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet tartalmazza, mely a www.magyarorszag.hu weboldal jogszabálykeresőjében vagy az alábbi linkre kattintva elérhető:

http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu162_76_2011_VM_rendelet.pdf

A pályázatok és az azokat megelőzően benyújtandó projekt-adatlapok beadásának további feltételeit a 99/2011. (VIII.2.) ÚMVP IH közlemény tartalmazza, mely a www.kormany.hu weboldal „Dokumentumok” menüpontjában, vagy az alábbi linkre kattintva elérhető:

http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu154_99_2011_UMVP_IH_kozlemeny.pdf

http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu160_Leader_palyazati_felhivas.pdf

Szintén e közlemény tartalmazza a Körösök Völgye Akciócsoport térségében megpályázható célterületeket – ki, milyen célra, mekkora támogatást igényelhet, milyen feltételek mellett, melyek a jogosult települések és az elszámolható kiadások stb. – és a pályázati rendszer első lépcsőjében beadandó projekt adatlapokról döntő Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjét.

http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu156_Celteruletek_Korosok_Volgye.pdf

http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu158_HBB_eljarasrend.pdf

A kötelezően használandó formanyomtatványok és kitöltési útmutatók szintén több helyről érhetőek el!

A Helyi Bíráló Bizottsághoz benyújtandó projekt adatlap és ahhoz kapcsolódó nyomtatvány a 99/2011. (VIII.2.) ÚMVP IH közleményben, vagy az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu161_1.sz.melleklet_projekt_adatlap.pdf

A pályázatok benyújtásához szükséges, célterületenként eltérő, a Körösök völgye Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványok az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

http://korosokvolgye.hu/index.php?page=dokumentumtar

A pályázatok beadásához szintén kötelező, egységes, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített nyomtatványokat az MVH saját honlapján (www.mvh.gov.hu), közleményben teszi közzé a későbbiekben.

A tervezett fejlesztés rövid összefoglalását és kalkulált költségigényét tartalmazó, a célterületenként előírt ún. LEADER kritériumoknak való megfelelést alátámasztó projekt adatlapokat az Akciócsoport munkaszervezetén keresztül, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Helyi Bíráló Bizottsághoz, legkésőbb 2011. szeptember 29-ig. A HBB által kiállított projekt adatlapot támogató nyilatkozat a pályázat benyújtásának alapfeltétele, annak hiányában a pályázat elutasításra kerül, hiánypótlási lehetőség nincs! Erre való tekintettel a projekt adatlapokat célszerű minél hamarabb benyújtani, elutasítás esetén van lehetőség újbóli benyújtásra. A HBB üléseinek időpontjáról, napirendjéről, az általános tudnivalókról a DOKUMENTUMTÁR-ban adunk tájékoztatást.

A célterületenként előírt LEADER kritériumokat az alábbi linkre kattintva érhetik el:

http://korosokvolgye.hu/adat/dokumentumtar/hu159_Leader_kriteriumok_Korosok_Volgye_ACS.pdf

A HBB támogató nyilatkozatának birtokában a pályázatok benyújtására 2011. szeptember 30 – október 30. között nyílik lehetőség. A beadás kizárólag elektronikus úton történik, vagyis csak „Ügyfélkapus” hozzáférés birtokában és MVH regisztrációs szám egyidejű megléte esetén lehetséges.

Az ügyfél döntése alapján a pályázat benyújtása meghatalmazott útján is teljesíthető. Ez esetben az ügyfél képviselője (meghatalmazott) a saját regisztrációs számát és ügyfélkapus hozzáférését használhatja a pályázat beadásához, mindenekelőtt azonban érvényes meghatalmazással kell rendelkeznie mindezen tevékenységek végrehajtására. A képviselő részére a meghatalmazást az ügyfél már meglévő, vagy újonnan igényelt jelszava aktivizálásával adhatja meg.

Az ügyfél a meghatalmazáshoz szükséges jelszót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes kirendeltségén, személyesen vagy postai úton igényelheti a  G946 nyomtatvány  benyújtásával.

A pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek a Körösök Völgye Akciócsoport munkaszervezetét is megbízhatják a pályázat beadásával. Amennyiben munkatársainkat szeretnék felkérni az ún. technikai közreműködői feladatok ellátására, úgy ezen igényüket legkésőbb 2011. szeptember 10-ig, írásban kell jelezniük felénk, egyúttal vállalniuk kell a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet 20.§ (2) bekezdésében előírt kötelezettségeket.


Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!


Jó munkát kívánunk!


Körösök Völgye Acs.


« Visszalépés
EXP