Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

MEGJELENTEK A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATAI!

2015.12.01.

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet Kollégiuma, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium, a Nemzeti összetartozás Kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium valamint az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési költségeinek támogatására. 

A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható.

Pályázat benyújtására jogosultak azok az alapítványok, egyesületek és szövetségek, amelyek:

regisztráltatják magukat az EPER-ben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer);
• jogerős bírósági nyilvántartásba vételük a pályázat benyújtását megelőző évben megtörtént.

Az igényelhető támogatás összege 250 001 – 3 000 000,- Ft lehet.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az EPER rendszerben, kollégiumonként eltérő időpontban, legkésőbb 2015. január 4. - 7. között lehet benyújtani!

Többek között az alábbi tevékenységet ellátó szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás,
 • hagyományápolás,
 • audio-és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szak-és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem
 • település és közösségfejlesztés.
 • élet és vagyonbiztonság,
 • közbiztonság,
 • polgári védelem,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő, hobbi és sport,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.
 • a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
 • az európai integráció elősegítése,
 • a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
 • az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • a vallási tevékenység elősegítése.
 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszerveze teknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet,
 • adományosztás,
 • szociális tevékenység,
 • családsegítés,
 • időskorúak gondozása,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • egyéb nonprofit tevékenységek.
 • nevelés és oktatás,
 • képességfejlesztés,
 • gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
 • gyermek-és ifjúságvédelem,
 • egészségmegőrzés,
 • betegségmegelőzés,
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • kábítószer-megelőzés,
 • természet-és környezetvédelem
   

Az elvárt önerő mértéke 10%.


A pályázatok beadásának napjáig, a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000,- Ft.


A pályázatok dokumentációja a
www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok oldalon érhető el.

« Visszalépés
EXP