Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MEGJELENTEK A TANYAFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK FELHÍVÁSAI

2017.07.10.

Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelentek a pályázati felhívások az alábbi három célterületre.

1. A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására
Pályázat kódja:
TP-1-2017

 

2. A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására
Pályázat kódja:
TP-2-2017


3. A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre
Pályázat kódja:
TP-3-2017

 

A Tanyafejlesztési Program 2017. évi pályázatainak felhívásai, az azokhoz kapcsolódó útmutatók és a pályázati adatlapok a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján (palyazat.hoi.hu/app/tanya/index_main1.php) érhetők el.


A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8120; Fax.: 1/362-8104
E-mail: mtpi@hoi.hu
 

A pályázatok benyújtására (az adatlap elektronikus kitöltésére és véglegesítésére)
2017. augusztus 7-én (hétfőn) reggel 8 órától a források kimerüléséig van lehetőség. 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

TP-1-2017 esetében:

  • alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok,

  • az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások,
  • egyházi jogi személyek,
  • az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek

TP-2-2017
• Az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó, aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén lakóhelye szerint 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanyagazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él,
• a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van.

 

TP-3-2017
• Az a magánszemély (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén a) lakóhelye szerint 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
• olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van,

 

A támogatás forrása a XII. FM 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat

  • 327 000 000 Ft-os keretösszege TP-1-2017 esetében
  • 380 000 000 Ft-os keretösszege TP-2-2017 esetében
  • 100 000 000 Ft-os keretösszege TP-3-2017 esetében

 

Támogatás mértéke:
TP-1-2017
: a megpályázott alcélok függvényében a támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség 90%, valamint 100%
TP-2-2017: a megpályázott alcélok függvényében a támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség 50%, valamint 75%
TP-3-2017: a támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség 75%

 

A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények:
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet.
Az elektronikus kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról.
A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni cégszerű aláírással minden példányt el kell látnia, 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban
a kötelező mellékletekkel, vagy a bizonyító iratokkal együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül, postai úton elsőbbségi tértivevényes ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a


Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park u. 2
. címre.

 

A pályázónak a pályázati dokumentáció eredeti példányának lapjait sorba rendezve, de külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie, de tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást.

 

 

« Visszalépés
EXP