Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

MEGNYÍLT A LEADER PÁLYÁZAT!!!

2013.05.29.

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket és az Érdeklődőket, hogy megjelent a LEADER pályázatok általános feltételeit tartalmazó 35/2013. (V. 22.) VM. rendelet és a Körösök Völgye Akciócsoport térségére érvényes speciális szabályokat tartalmazó Intézkedési Tervet kihirdető 45/2013. (V. 29.) számú Irányíró Hatósági közlemény, mely az alábbi linken keresztül érhető el: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5#!DocumentBrowse

A PÁLYÁZAT KÉTFORDULÓS:

I. forduló: projekt adatlap benyújtása a Körösök Völgye Közhasznú Egyesület Helyi Bíráló Bizottságához 2013. május 30-ától.


 A projekt adatlapok benyújtására hétköznaponként de. 8 - 12 óra között, hétfőn, szerdán és csütörtökön pedig du. 16-17 óra között van lehetőség. A projektadatlapok átadására külön egyeztetett időpontban nincs lehetőség, továbbá az adatlapok átadására az ügyfél, az ügyfél törvényes képviselője, vagy szervezet ügyfél esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott szervezeti tag vagy beosztott/alkalmazott jogosult.

*
A Helyi Bíráló Bizottság az ülés(ek) előtti 2. munkanap végéig hiánytalanul  beérkezett projekt adatlapokat tárgyalja. A Bizottság üléseinek tervezett időpontjai: 2013. június 7., 2013. június 11., 2013.június14., 2013. június 26., 2013. július 8.,2013. július 22., 2013.augusztus 5.

*A nem hiánytalanul(formailag vagy tartalmilag nem megfelelő, ennél fogva megtárgyalásra nem alkalmas) beküldött adatlapok hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlás után sem megfelelő adatlapok elutasításra kerülnek.


II. forduló: a korábban benyújtott projekt adatlapot támogató HBB nyilatkozat birtokában pályázat feltöltése elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. június 17-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig.


A Bizottság által megtárgyalt és támogathatónak ítélt projektek kapcsán az ügyfelek összeállíthatják a 2. fordulóban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus rendszerébe feltöltendő pályázataikat. A vonatkozó MVH közleményt a Hivatal 2013. június 7-ig jelenteti meg, saját weboldalán. A Bizottság által támogatott projekt adatai (fejlesztés célja, műszaki tartalma, elszámolni kívánt kiadások köre, összege, az ügyfél vállalásai stb.) és a benyújtott pályázat adatai közötti eltérés nem megengedett!

*
A pályázatok elbírálása az MVH elektronikus rendszerébe történő feltöltés/benyújtás sorrendjében történik.

Kérjük az érdeklődőket, hogy a sikeres pályázat összeállítása érdekében figyelmesen olvassák át a teljes pályázati dokumentációt, illetve keressék fel ügyfélszolgálati irodánkat.

A LEADER jogcímek keretében elérhető támogatási források felhasználásának szabályait több dokumentum állapítja meg, melyek együttes alkalmazása kötelező!

Felhívjuk Kedves Ügyfeleink és az Érdeklődők figyelmét, hogy az Egyesület munkaszervezete ingyenes tájékoztatást, tanácsadást nyújt a projektek összeállításához, kérés esetén a projekt adatlapok előzetes, benyújtás előtti véleményeztetésére is van lehetőség! A munkaszervezettel történő konzultáció(k) nagyban elősegíthetik a projektadatlapok hiánytalanul és megfelelő módon történő benyújtását, ezáltal a soros Bizottsági ülésen történő megtárgyalását, ezért kérjük Önöket, az adatlapok benyújtása előtt legalább egy alkalommal egyeztessenek munkatársainkkal!
 
A további részletes feltételeket tartalmazó LEADER Intézkedési Terv, eljárásrendek, szabályzatok, formanyomtatványok és kitöltési útmutatók weboldalunk DOKUMENTUMTÁR LEADER PÁLYÁZAT 2013 menüpontjából letölthetőek.


  « Visszalépés
EXP