Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

4

6

7

10

16

17

20

21

23

24

30

 

 

 

Mit kell tudni a technikai közreműködésről?

2011.10.10.

Az alábbiakban kifejezetten a technikai közreműködéssel kapcsolatosan szeretnénk információt nyújtani Kedves Ügyfeleinknek.

A technikai közreműködés lényege, hogy azon ügyfél "helyett", aki vagy ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemély vagy cég, szervezet, és nincs vagy nem lesz meghatalmazottja, a HACS munkatársa nyújtja be a pályázatot. A benyújtás azt jelenti, hogy az ügyfél által adott/hozott (elektronikusan és/vagy papír alapon) valamennyi, a pályázati dokumentáció részét képező adatot és mellékletet a HACS munkatárs rögzít és tölt fel a pályázat benyújtásához használt elektronikus felületre. A pályázat technikai közreműködő útján történő benyújtása tehát lényegében olyan, mintha az ügyfél saját maga, vagy meghatalmazottja adná be/töltené fel a pályázatot, de a megfelelő jogosultságok hiánya miatt ezt a HACS ügyfélszolgálati irodájában, a HACS munkatárs segítségével végzi. A folyamat időigényes, a projekt jellegétől függően 2-6 órát is igénybe vehet!
 
Fentiekre, és arra való tekintettel, hogy az elektronikus felületre jogosultság hiányában az Ügyfél nem tud szabadon belépni (annak tartalmát, szerkezetét illetően csak a vonatkozó 149/2011-es MVH közlemény 8. számú, Segédlet elektronikus felület használatához c. mellékletből és a kitöltési útmutatóból tájékozódhatnak), javasoljuk, hogy kizárólag munkaanyag céljára és saját használatra alkalmazzák a 2009-es leader pályázati kiírás MVH nyomtatványait (főlap, építési betétlapok, árajánlatos tétel bejelentő lap, pénzügyi terv). E nyomtatványok tartalma és struktúrája ugyanis gyakorlatilag megegyezik a 2011-ben használandó elektronikus felület tartalmával és szerkezetével, így azok alkalmazása egyfelől az Ügyfélnek is, a technikai közreműködést végző HACS munkatársnak pedig mindenképpen segítséget jelent.
 
Pl 1.: képzés szervezése esetén többek között terembérleti díj, plakát készítés és jegyzet készítés is része a költségvetésnek. Amennyiben az Ügyfél a bekért árajánlatok alapján a kitöltési útmutatónak megfelelően kitölti a munkaanyagként használt árajánlatos tétel bejelentő lapot, a HACS munkatárs pár perc alatt tudja rögzíteni az egyes tételekhez kötelezően kért adatokat (sorszám, költségkategória, tétel megnevezése, mennyiség, mértékegység, adószám, nettó érték stb.). Amennyiben a HACS munkatársnak a helyszínen kell az árajánlatokból kikeresnie az adatokat, az lényegesen több időt vesz igénybe.
Pl. 2.: amennyiben az Ügyfél az elkészült tervdokumentáció és/vagy árajánlatok alapján a kitöltési útmutatónak megfelelően, vagyis a referenciaárakat is figyelembe véve kitölti a munkaanyagként használt építési betétlapokat, a HACS munkatárs viszonylag rövid idő alatt tudja rögzíteni az egyes tételekhez kért adatokat (építési munkanem MVH kódja, megnevezése, összes nettó összege, illetve építési tétel MVH kódja, mennyisége, mértékegysége stb.), azonban ha a helyszínen kell a tervdokumentációból, illetve költségvetésből, valamint az Építési Normagyűjteményből kikeresnie a szükséges adatokat, az kezelhetetlen körülményeket eredményez. Ez utóbbi esetben, tehát az építési tételek esetében a folyamatot akkor tudják teljesen hatékonnyá tenni, ha a 149/2011-es MVH közlemény 9. számú mellékletét, az ÉNGY excel import fájl-t használják és hozzák magukkal!
Technikai segítségnyújtáskor a hetekkel korábban egyeztetett időpontban (2011. október 21 - 28. között) tehát az Ügyfélnek a teljes pályázati dokumentációval együtt kell megjelennie irodánkban. A mellékleteket elektronikus formában szkennelve, a szöveges részeket szintén elektronikusan, szerkeszthető állapotban, az építési tétel adatokat lehetőség szerint excel import fájlban, az egyéb adatokat elektronikusan vagy papír alapon célszerű magukkal hozniuk.
 
Kérjük ügyfeleinket, amennyiben lehetőségük van rá, a technikai közreműködéssel járó adminisztratív feladatok elvégzésére, előzetes egyeztetésre (kb.: 30 - 45 perc) szíveskedjenek ügyfélszolgálatunkat felkeresni 2011. október 10 - 20. között. Ezen egyeztetésre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól igényelt regisztrációs számukat és elektronikus jelszavukat is feltétlenül hozzák magukkal! Időpont egyeztetés céljából Bótos Editet szíveskedjenek keresni a botose@invitel.hu email címen vagy a 66-430-355-ös telefonszámon.

Amennyiben úgy döntenek, hogy a HACS munkatárs technikai közreműködését mégsem igénylik, úgy azt legkésőbb 2011. október 20-ig szintén jelezzék munkaszervezetünknek, egyúttal gondoskodjanak arról, hogy saját maguk vagy meghatalmazottjuk révén be tudják nyújtani a pályázatot. Az elektronikus beadáshoz az ügyfélnek regisztrációs számmal és ügyfélkapus hozzáféréssel vagy regisztrációs számmal és elektronikus jelszóval kell rendelkeznie, mellyel meghatalmazást adhat egy olyan személynek, aki regisztrációs számmal és ügyfélkapuval rendelkezik. Vagyis a meghatalmazott személynek is rendelkeznie kell regisztrációs számmal, nemcsak ügyfélkapus hozzáféréssel. A meghatalmazásokat szintén minél előbb, de a pályázat benyújtását megelőzően legalább 8 nappal rögzíteni kell és meg kell küldeni az MVH-nak.

Kérdés esetén keressék ügyfélszolgálatunkat!
« Visszalépés
EXP