Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

PÁLYÁZAT EBRENDÉSZETI TELEPEK ÉS ÁLLATMENHELYEK KORSZERŰSÍTÉSÉRE

2017.06.28.

Megjelent az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázatok 2017. évi kiírása.

A pályázati támogatás célja a nyilvántartásba vett állatmenhelyek/ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 30 millió Ft

 

Pályázatot nyújthatnak be:
 

Állatmenhelyek esetében:

a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő szervezetek, akik
• 2015. és 2016. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak
• az általuk működtetett állatmenhely érvényes és hatályos – 2015. január 1. előtt kiállított – létesítési és működési engedéllyel rendelkezik.

Ebrendészeti telepek esetében:

települési önkormányzatok és olyan civil szervezetek, akik 

• a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek

• 2015. és 2016. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak
• az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2015. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
• a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2015. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenységének végzését.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő 100%-os támogatás, előlegfinanszírozás formájában.

Az elnyerhető támogatás összege 1 - 5 millió Ft.

 
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.


A pályázatot postai úton, zárt borítékban, – a borítékon feltüntetve: „Ebrendészeti telepek
korszerűsítése pályázat” – tértivevényes postai küldeményként az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához (Levelezési cím: Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) kell benyújtani, 2017. július 31-ig (postabélyegző kelte)

 

Elszámolható kiadások - állatmenhelyek esetében:
• a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
• területrendezés;
• az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
• férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
• az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
• a sérült, illetve beteg állatok elhelyezésére szolgáló elkülönítő kialakítása, bővítése, korszerűsítése;
• a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére szolgáló hely kialakítása;
• orvosi eszközök, itatók, etetők, chipleolvasó, illetve nagynyomású mosó-, fertőtlenítőgép beszerzése ;
• alapinfrastruktúra kialakítása (villamos hálózat, vezetékes vízhálózat, csatornahálózat kiépítése, bővítése, korszerűsítése, telekhatáron található kerítés, hangfogó falak kiépítése, felújítása, telepi telekhatáron belüli világítás kialakítása, korszerűsítése).

Elszámolható kiadások - ebrendészeti telepek esetében:
• a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
• területrendezés;
• az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
• férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
• az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
• orvosi eszközök, itatók, etetők, chipleolvasó beszerzése.


Bővebb információ és a pályázat dokumentációja az alábbi linken érhető el:

http://www.kormany.hu/download/d/ea/11000/palyazati%20anyag.zip#!DocumentBrowse

 

« Visszalépés
EXP