Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

PÁLYÁZAT EBRENDÉSZETI TELEPEK ÉS ÁLLATMENHELYEK KORSZERŰSÍTÉSÉRE

2018.04.23.

Megjelent az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázatok 2018. évi kiírása.
A pályázati támogatás célja a nyilvántartásba vett állatmenhelyek/ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.
A két pályázat keretösszege 21,6-21,6 millió forint.

 

Pályázatot nyújthatnak be:

Állatmenhelyek esetében:

a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő szervezetek, akik
• 2016. és 2017. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak
• az általuk működtetett állatmenhely érvényes és hatályos – 2016. január 1. előtt kiállított – létesítési és működési engedéllyel rendelkezik.

 

Ebrendészeti telepek esetében:
települési önkormányzatok és olyan civil szervezetek, akik

• a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek
• 2016. és 2017. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak
• az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2016. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
• a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2016. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenységének végzését.

 

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő 100%-os támogatás, előlegfinanszírozás formájában.
Az elnyerhető támogatás összege
1 - 5 millió Ft.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, – a borítékon feltüntetve: „Ebrendészeti telepek korszerűsítése pályázat” – tértivevényes postai küldeményként az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához (Levelezési cím: Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) kell benyújtani, 2018. május 31-ig (postabélyegző kelte)
Az Adatlapot kettő eredeti példányban, a többi kötelezően csatolandó mellékletet egy példányban, minden oldalt cégszerűen aláírva kell benyújtani.
A pályázatot a fentieken túl a dokumentumok szkennelt változataként, az
effo@fm.gov.hu címre elektronikusan is meg kell küldeni.


Elszámolható kiadások - állatmenhelyek esetében:

• a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
• területrendezés;
• az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
• férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
• az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
• a sérült, illetve beteg állatok elhelyezésére szolgáló elkülönítő kialakítása, bővítése, korszerűsítése;
• a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére szolgáló hely kialakítása;
• alapinfrastruktúra kialakítása (villamos hálózat, vezetékes vízhálózat, csatornahálózat kiépítése, bővítése, korszerűsítése, telekhatáron található kerítés, hangfogó falak kiépítése, felújítása, telepi telekhatáron belüli világítás kialakítása, korszerűsítése).

 

Elszámolható kiadások - ebrendészeti telepek esetében:
• a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
• területrendezés;
• az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
• férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
• az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

 

Bővebb információ és a pályázat dokumentációja az alábbi linken érhető el:

http://www.kormany.hu/download/0/9f/51000/Ebrendeszeti%20telepek_Allatmenhelyek.zip#!DocumentBrowse

 

« Visszalépés
EXP