Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

PÁLYÁZAT KKV-K KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA!

2015.06.21.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft támogatás igényelhető 2015. július 8-tól, az alábbi tevékenységek fejlesztésére. 

 

 

a) Új eszköz beszerzése

b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése

c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek

e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű3 személy foglalkoztatására kerül sor, támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

 

g) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése

h) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás

i) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

 

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható, a b), c), d), e), f), g), h), i) pontokban felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók. Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

 

FIGYELEM! Annex 1. termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek nem támogathatóak.

 

Támogatást igénylők köre:

  • mikro-, kis-, és középvállalkozások akik
  • rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel és átlagos foglalkoztatotti létszámuk az utolsó lezárt évben legalább 1 fő volt,
  • nem rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.  

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150.000.000 Ft lehet. Az igényelhető támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet. A támogatás mértéke a Dél-Alföldi régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a. A Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor a támogatás mértéke az összes elszámolható költség a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 70%-a, középvállalkozások esetében  60%-a.
 

Kötelező vállalások:

  • létszámtartás
  • személyi jellegű ráfordítások növelése a megvalósulást követő 2 évben
  • árbevétel növekedés a megvalósulást követő 2 évben.

Egyéb speciális feltételek (a teljesség igénye nélkül):

Eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 2. és 3. számú mellékletben található VTSZ listán szereplő eszközök beszerzésének költsége támogatható. 


Ingatlan beruházás esetén legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető, illetve számolható el maximális kiadásként.
 

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen (Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabaszabadi, Csabacsűd, Csorvás, Hunya, Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás) megvalósuló beruházások esetében kizárólag a Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania. Amennyiben a kedvezményezett nem igényel előleget és az egyszeri elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges a saját forrást igazolnia.

 

Jelen Felhívás keretében legalább 20.000.000 Ft támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető. Az előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át, illetve a 25.000.000 Ft-ot. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető
 

Bővebb információ a 06 40-638-638 telefonszámon kérhető, hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig. 

 

A részletes pályázati dokumentáció az alábbi linken elérhető:

palyazat.gov.hu/doc/4470

 

« Visszalépés
EXP