Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

PÁLYÁZAT KKV-K TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSÉRE!

2015.06.21.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében pályázat nyílik a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására van lehetőség. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke a Dél-Alföldi régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a.

 

FIGYELEM! Annex 1 termékek elsődleges termelése, feldolgozása és forgalmazása nem támogatható.

 

Támogatást igényelhetnek azok a mikro-kis és középvállalkozások, akik

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • a lezárt évben a statisztikai átlaglétszámuk legalább 1 fő volt,
 • az utolsó lezárt év árbevétele és mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét. 

Támogatható tevékenységek:

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése

c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek

e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.


Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése

g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás

h) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

 

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c), d), e), f), g), h) pontokban felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók. Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

 

Egyéb speciális feltételek (a teljesség igénye nélkül):  

 • Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.
 • A projekt keretében csak a 2. számú mellékletben feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 3. számú szakmai melléklete tartalmazza az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR listát.
 • Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte. Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.
 • Szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen (Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csorvás, Gerendás, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás) megvalósuló fejlesztés esetén valamennyi tartalmi szempontnak történő megfelelés kötelező.   


Kötelező vállalások:

 • létszámtartás
 • személyi jellegű ráfordítások növelése a megvalósítást következő 2 évben
 • árbevétel növekmény a megvalósítást követő 2 évben. 

 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania. Amennyiben a kedvezményezett nem igényel előleget és az egyszeri elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges a saját forrást igazolnia.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig lehetséges, online módon, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül.


Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2015. augusztus 15.

• 2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 15. napja.
 

Bővebb információ a 06 40-638-638 telefonszámon kérhető, hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

 

A részletes pályázati felhívás az alábbi linken elérhető: 

palyazat.gov.hu/doc/4471

 

« Visszalépés
EXP