Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

Pályázati felhívás mintaértékű gyakorlatokra

2010.02.08.

Ezúton ajánljuk a kedves érdeklődők figyelmébe a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által meghirdetett pályázati felhívást mintaértékű agrár-vidékfejlesztési projektek és programok leírását „A megújuló Vidékért” címmel.
A pályázat tárgya: felkutatni, jutalmazni és közismertté tenni az EU és nemzeti társfinanszírozással megvalósított, mintaértékű agrár-vidékfejlesztési gyakorlatokat, a magyarországi kiemelkedő, példamutató, gazdaságilag fenntartható, innovatív fejlesztéseket. A megvalósított fejlesztések eredményeinek megismertetésével, a jó és hasznosítható példák erejével bátorítani a vállalkozásokat, egyéneket és termelői szervezeteket, önkormányzatokat, közösségeket fejlesztési céljaik, elképzeléseik valóra váltására.
Kedvezményezettek köre: Pályázatot nyújthat be természetes személy, őstermelő, egyéni és társas vállalkozás, szövetkezet, TÉSZ és termelői csoport, civil szervezet, települési önkormányzat és azok társulásai, egyház, alapítvány, LEADER+ (AVOP) és LEADER helyi akciócsoport.
A pályázás feltételei: A pályázatnak már befejezett és működtetett beruházás, infrastrukturális, vagy más jellegű fejlesztés (pl. ültetvény, feldolgozó-, szárító-, szállító-, vagy humán, stb. kapacitásbővítés), új mezőgazdasági- vagy élelmiszertermék piaci megjelentetése, falumegújítási, vidéki örökség megőrzési, LEADER+ program megvalósítási folyamatának és eredményeinek bemutatását kell tartalmaznia.
A fejlesztést a pályázónak be kell sorolnia a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 3. számú mellékletében felsorolt 11 szakterület valamelyikébe.
További feltétel, hogy a bemutatott fejlesztés valamelyik, az Európai Unióval közös finanszírozású agrár-vidékfejlesztési program - , a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (ÚMVP) – támogatási forrásainak felhasználásával valósult meg. A Fenntartható energia szakterület esetén benyújthatók a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) és a Regionális Operatív Program (ROP) támogatásával megvalósult és bizonyítottan mezőgazdasági tevékenységhez, vagy az ÚMVP által lehatárolt vidéki területhez kötődő projektek is. A Leader szakterületen megvalósított Leader + programmal lehet pályázni.
Díjazás: Szakterületenként az első helyezett, illetve képviselője részt vehet egy 3 napos külföldi tanulmányúton 2010. március végén.
Szakterületenként a második helyezett 50 000 Ft értékű, a harmadik helyezett 30 000 Ft. értékű tárgyjutalmat kap.
Szakterületenként az első, a második és a harmadik helyezett „Minta értékű agrár-vidékfejlesztési projekt/program” elismerő címet elnyert fejlesztéseket a LEADER EXPO keretében bemutatjuk, a projekt/program dokumentációja magyar és angol nyelven felkerül az MNVH honlapjára, megjelenik és terjesztésre kerül kiadvány formájában.
A pályázatok postára adásának határideje: 2010. február 22. napja.
A pályázati felhívás teljes szövegét, valamint a kapcsolódó pályázati dokumentációt az alábbi linken keresztül érhetik el:
http://www.mnvh.eu/hirek/117/20100118/mintaerteku-gyakorlatok-palyazati-felhivas
A pályázati űrlapok regisztrációt követően tölthetők ki, amely nem azonos az MNVH-ba történő/történt regisztrációval!
Kapcsolattartás:
A pályázók kérdéseiket kizárólag e-mailben tehetik fel a kiíró Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkatársainak, akik a lehető legrövidebb időn belül szintén írásban válaszolnak a feltett kérdésekre.
Az e-mailokat 2010. február 22-én 16 óráig fogadjuk a mnvh@vkszi.hu címen

« Visszalépés
EXP