Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

17

18

19

23

24

26

27

28

30

31

 

 

 

TURIZMUS, HELYI TERMÉKEK, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS - A TKCS KIJELÖLTE AZ ÚJ STRATÉGIA CÉLJAIT ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEIT

2016.02.24.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Tervezést Koordináló Csoportja 2016. február 11-i ülésén „véglegesítette” a 2014-2020-as LEADER Programja keretében megvalósítani tervezett Helyi Fejlesztési Stratégia célhierarchiáját.

A végső döntést természetesen az Egyesület Közgyűlése hozza majd meg, mivel azonban a munkacsoport a szakmai szempontok és a korábbi társadalmasítás eredményeit figyelembe véve dolgozta ki a célrendszert, jelentős változások már nem várhatóak.

Ennél fogva a fejlesztési dokumentum 3 átfogó cél (lokális gazdaságfejlesztés, települések életminősége, társadalmi tőke növelése) elérést kívánja segíteni.
A specifikus célok: turisztikai szolgáltatások fejlesztése, helyi termékek piaci pozícióinak javítása, kisléptékű vállalkozásfejlesztés a kistelepüléseken, településfejlesztés, vidéki örökség megőrzése, a társadalmi aktivitás fokozása és a helyi identitás erősítése, partnerségek ösztönzése, szemléletformálás és kompetencia fejlesztés.

A Stratégia fő prioritásainak és a támogatással közvetlenül érintett témák, ágazatok meghatározásakor a TKCS a beérkezett projekt ötleteket, az elvégzett kérdőíves felmérések eredményeit, a 2007-2013-as Program tapasztalatait és a rendelkezésre álló eszközöket (úgymint alkalmazandó LEADER elvek, forráskeret) egyaránt áttekintette. Az átfogó és specifikus célok tekintetében továbbá minden, más Operatív Programok keretében elérhető fejlesztési lehetőséget is számba vettek a csoport tagjai a források hatékony felhasználása és a LEADER stratégia kiegészítő jellegének biztosítása érdekében.


Döntés született arról is, hogy a célok eléréshez kijelölt intézkedések részleteit (támogatható tevékenységek, támogatási összegek, kiválasztási kritériumok stb.) 3 tematikus munkacsoport ülésen pontosítják (1. téma: turizmus és örökségvédelem, 2. helyi termékek és vállalkozás fejlesztés, 3. társadalmi problémák) mely ülésekre a térség illetékes szervezetei, szakemberei is meghívást kapnak.


A Stratégia tervezetének munkaanyaga és a tervezéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok, információk a DOKUMENTUMTÁR-ból letölthetőek.

 

« Visszalépés
EXP